کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
7680698 1495816 2014 6 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Rapid analysis of effluents generated by the dairy industry for fat determination by preconcentration in nylon membranes and attenuated total reflectance infrared spectroscopy measurement
ترجمه فارسی عنوان
آنالیز سریع پساب حاصله از صنعت لبنیات برای تعیین چربی ازطریق پیش تغلیظ در غشاهای نایلونی و سنجش طیف سنجی بازتابندگی کلی تضعیف شده مادون قرمز
کلمات کلیدی
چربی، پساب ها، صنعت لبنیات، بازتابندگی کلی تضعیف شده ی مادون قرمز، طیف سنجی (ATR-IR)، سنجش روی غشا، شستشو در محل (شستشو سرخود)
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1- مقدمه

2- آزمایش

1.2 تجهیزات

2.2 معرّف ها و مواد

جدول 1- نمونه های شیر تجاری که در کل بررسی استفاده شدند.

3.2 نمونه های شیر

4.2 فرآوری نمونه

5.2 انالیز نمونه های واقعی

3- نتایج و بحث

1.3 انتخاب طول موج سنجش

2.3 فرآوری نمونه 

شکل 1- ثبت کننده ی طیف از غشاهای نایلونی 0.45 میکرومتر (قطر 47 میلی متر): (a) طیف جمع آوری شده بلافاصله پس از عبور از 10 میلی لیتر آب؛ و (b) طیف جمع آوری شده پس از عبور از 10 میلی لیتر آب و خشک کردن غشا درمعرض هوا. برای جزئیات بیشتر آزمایش، متن را بنگرید. 

شکل 2- ثبت کننده ی طیف ها از (a) شیر مایع گاو (محتوای چربی، 36 گرم/لیتر)؛ و (b) غشای نایلونی 0.45 میکرومتر (قطر 13 میلی متر) پس از عبور یک میلی لیتر محلول حاصله از رقیق سازی نمونه ی شیر یکسان برای رسیدن به محتوای چربی 0.01 گرم/ لیتر (ضریب رقت 1:3600).

شکل 3- تاثیر روی جذب کنندگی حجم نمونه هنگام استفاده از غشاهای نایلونی 0.45 میکرومتری با قطر 13 میلی متر: خطوط پر، نمونه ی حاوی 2 میلی گرم/ لیتر چربی؛ نقطه چین ها، نمونه ی حاوی 8 میلی گرم/ لیتر چربی.

شکل 4- ثبت کننده ی طیف ها برای نمونه ای با محتوای چربی 0.010 گرم/ لیتر با استفاده از غشاهای نایلونی 0.45 میکرومتر: (a) یک میلی لیتر نمونه ازغشاهای با قطر 13 میلی متر عبور داده شد؛ و (b) 50 میلی لیتر از غشاهای با قطر 47 میلی متر نمونه عبور داده شد. 

شکل 5- طیف های جمع آوری شده تحت شرایط آزمایشگاهی برای نمونه های حاوی غلظت های مختلف چربی: C1—2 mg/L,، C2—4 mg/L، C3—8 mg/L، C4—12mg/L و C5—16mg/L.

جدول 2- خطی بودن و تکرارپذیری داده های کسب شده در نمونه شیرهای تست شده.

3.3 بررسی های حساسیت، تکرارپذیری و خطی بودن

4.3 کاربرد روش

شکل 6- طیف های جمع آوری شده تحت شرایط آزمایش از نمونه ی حاوی 10 میلی گرم/لیتر چربی، تهیه شده در: (a) آب؛ (b) 0.5 درصد  HNO3 (m/v)؛ (c) دو درصد NaOH (m/v)؛ و (d) 0.4 گرم/لیتر SDS.

شکل 7- طیف های جمع آوری شده تحت شرایط آزمایش از کارخانه ی پایلوت لبنیات در مراحل مختلف فرایندهای CIP: (a) آبکشی متوسط، (b) شستشو و (c) شستشوی نهایی.

4- نتیجه گیری ها

 
ترجمه چکیده
رویکرد جدید تعیین چربی در پساب حاصله از صنعت لبنیات در این مقاله تشریح شده است که مبتنی بر حفظ چربی در غشاهای نایلونی و سنجش جذب کنندگی روی سطح غشا توسط طیف سنج ATR-IR است. گزینه های مختلف با استفاده از نمونه های شیر از چند منشا با محتوای چربی متفاوت برای حفظ چربی در غشاها ارزیابی شده اند. براساس نتایج کسب شده، یک روش برای تعیین چربی در پساب مطرح می شود که شامل پالایش یک میلی لیتر نمونه توسط غشای نایلونی 4.5 میکرومتر با قطر 13 میلی متر است. سپس، محتوای چربی با سنجش مقدار جذب باند در 1745cm_1 تعیین می شود. روش مطروحه در تخمین چربی در غلظت های در بازه ی 2- 12 میلی گرم/ لیتر با تکرارپذیری کافی در تولید قابل استفاده است. دقت درطول یک روز، که با ضرایب CVهای متغیر بیان شد، کمتر یا مساوی 11 درصد بودند، درحالیکه CVهای درطول یک روز کمتر یا مساوی 20 درصد بودند. روش حاکی از تحمل (تولرانس) خوب نسبت به شرایط مشخصا یافت شده در پساب حاصله از صنعت لبنیات است. مطرح ترین جنبه های روش مطروحه عبارتنداز سادگی وسرعت، باتوجه به اینکه نمونه ها در عرض چند دقیقه توصیف می شوند. در تهیه ی نمونه، نیازی به دستگاه های اضافی (همچون پمپ ها یا تجهیزات خلا) یا حلال های آلی یا سایر مواد شیمیایی نیست. بنابراین روش مطروحه سریع، ساده و مقرون بصرفه است که جایگزین روش های وزنی برای کنترل محتوای چربی در این پساب ها درطی فرایندهای تمیزی یا تولید است.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه شیمی شیمی آنالیزی یا شیمی تجزیه
چکیده انگلیسی
This paper describes a new approach for the determination of fat in the effluents generated by the dairy industry which is based on the retention of fat in nylon membranes and measurement of the absorbances on the membrane surface by ATR-IR spectroscopy. Different options have been evaluated for retaining fat in the membranes using milk samples of different origin and fat content. Based on the results obtained, a method is proposed for the determination of fat in effluents which involves the filtration of 1 mL of the samples through 0.45 µm nylon membranes of 13 mm diameter. The fat content is then determined by measuring the absorbance of band at 1745 cm−1. The proposed method can be used for the direct estimation of fat at concentrations in the 2-12 mg/L interval with adequate reproducibility. The intraday precision, expressed as coefficients of variation CVs, were ≤11%, whereas the interday CVs were ≤20%. The method shows a good tolerance towards conditions typically found in the effluents generated by the dairy industry. The most relevant features of the proposed method are simplicity and speed as the samples can be characterized in a few minutes. Sample preparation does not involve either additional instrumentation (such as pumps or vacuum equipment) or organic solvents or other chemicals. Therefore, the proposed method can be considered a rapid, simple and cost-effective alternative to gravimetric methods for controlling fat content in these effluents during production or cleaning processes.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Talanta - Volume 119, 15 February 2014, Pages 11-16
نویسندگان
, , , ,