آشنایی با موضوع

بتا گالاکتوزیداز Beta-galactosidase که به نام لاکتاز هم شناخته می شود، یک آنزیم گلیکوزید هیدرولاز است که هیدرولیز بتا-گالاکتوزید ها به مونوساکارید ها را از طریق شکستن پیوند گلیکوزیدها، کاتالیز می کند. آنزیم بتا-گالاکتوزیداز یکی از مهم ترین آنزیم های پرکاربرد در سه حوزه سلامتی، صنایع غذایی و محیط زیست است، لذا مدلسازی سینتیک تولید این آنزیم می تواند در بهینه سازی فرآیند تولید صنعتی آن نقش بسزایی داشته باشد. آنزیم β گالاکتوزیداز را می توان از طیف وسیعی از منابع از قبیل میکروارگانیسم ها،گیاهان و حیوانات بدست آورد. β گالاکتوزیداز برای هیدرولیز لاکتوز در شیر و آب پنیر و تبدیل به مونومر های سازنده آن گلوکز و گالاکتوز در صنعت مواد غذایی و لبنی به دو صورت محلول و تثبیت شده که روشهای مختلفی داراست استفاده می شود. که این اخیراً این روش ها در بسته بندی ها مورد توجه قرار گرفته است، هدف این مواد زیست فعال کاتالیز کردن یک واکنش که از دیدگاه تغذیه ای سودمند است می باشد. هیدرولیز آنزیمی لاکتوز از ایجاد مشکلات حاصل از این دی ساکارید برای سلامتی جلوگیری می کند. از آنزیم محلول فقط می توان در یک فرایند غیر مداوم شرکت کنند ولی آنزیم های تثبیت شده را می توان در فرایند های مداوم و غیر مداوم استفاده نمود. آنزیم های تثبیت شده روش مناسبی برای افزایش مقاومت آنزیم و جلوگیری دراز دست رفتن فعالیت آنزیم است. از طرفی آنزیم- β گالاکتوزیداز یکی از آنزیم های لیزوزومی می باشد که کمبود آن در بسیاری از بیماریهای ارثی و اکتسابی مشاهده می شود.
در این صفحه تعداد 1025 مقاله تخصصی درباره بتا گالاکتوزیداز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بتا گالاکتوزیداز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; Algal-bacterial symbiosis; Genotoxicity reduction; Nitrification-denitrification; Textile wastewater treatment; AP; alkaline phosphatase; BOD; biochemical oxygen demand; β-gal; β-galactosidase; COD; chemical oxygen demand; DO; dissolved oxygen; HRT; hyd
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; Resistant bacteria; Environmental water; Cell-free protein synthesis; Paper-based biosensor; Paromomycin; Tetracycline; Chloramphenicol; Erythromycin; β-Galactosidase; Chlorophenol red-β-d-galactopyranoside;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; ApoA1; apolipoprotein A1; β-Gal; β-galactosidase; CF; carboxyfluorescein; DSC; differential scanning calorimetry; DLS; dynamic light scattering; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPG2; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphodiglycerol; DS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; 7AAD; 7-aminoactinomycin D; αSMA; alpha smooth muscle actin; AKT; protein kinase B; ALK; activin receptor-like kinase; Ang; angiopoietin; Ang II; angiotensin II; BCRP1; breakpoint cluster region pseudogene; bFGF; basic fibroblast growth factor; C1P; cera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; AAV; Adeno-associated virus; ABC; ATP-binding cassette; AD; Alzheimer's disease; BAC; Bacterial artificial chromosome; BBB; Blood-brain barrier; CNS; Central nervous system; EAE; Experimental autoimmune encephalomyelitis; IHC; Immunohistochemistry; MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; Lineage tracing; Limbus; Cornea; Stem cells; Migration; Transgenic mice; AP; Alkaline phosphatase; BM; Basement membrane; β-Gal; β-galactosidase; CFP; Cerulean fluorescent protein; ECM; Extracellular matrix; FP; Fluorescent proteins; GFP; Green fluoresc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; ACC; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid; ACO; ACC oxidase; ACS; ACC synthase; AIR; alcohol-insoluble residue; d; day(s); EGase/glu; endo-1,4-β-glucanase/1,4-β-glucosidase; KSF; 4M KOH-soluble fraction; NS; neutral sugars; NSF; Na2CO3-soluble fraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; CRP; chicory root pulp; HG; homogalacturonan; RG; rhamnogalacturonan; Ara; arabinose; Gal; galactose; Glc; glucose; Xyl; xylose; Man; mannose; Fuc; fucose; UA; uronic acid; GalA; galacturonic acid; Rha; rhamnose; CWPs; cell wall polysaccharides; PS; polys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; Silver island films; Enzymes; β-galactosidase; Alkaline phosphatase; Biotin-Poly (Ethylene-glycol) Amine; Protein assays; Enzymatic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; Btnl5; butyrophilin-like 5; IECs; intestinal epithelial cells; TRAF2; TNF receptor-associated factor 2; Btn; Butyrophilin; Btnl; butyrophilin-like; Skint; selection and upkeep of intraepithelial T cells; IκB; inhibitory κB; IPTG; isopropy-β-d-thiogalac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; Avocado; Softening; Cold stored; Ethylene; Cell wall; Pectin; 1-MCP; 1-Methylcyclopropene; AIR; Alcohol-insoluble residue; AV-GAL; Avocado Galactosidases; CDTA; Cyclohexane-trans-1, 2-diamine tetra-acetic acid; GalA; Galacturonic acid; HGA; Homogalacturon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتا گالاکتوزیداز; RG; rhamnogalacturonan; OE; overexpression; ORF; opening reading frame; CWM; cell wall material; 1-MCP; 1-methylcyclopropene; Persimmon; β-Galactosidase; Ripening; Germination; Radicle elongation; Cell wall;