آشنایی با موضوع

با عبور یک تکانه در طول غشای یک سلول عضلانی یا سلول عصبی، در پتانسیل الکتریکی غشا تغییری ایجاد می شود که پتانسیل عمل نامیده می شود. این اتفاق وقتی رخ می دهد که نورون در حال ارسال سیگنالی باشد. در طول پتانسیل عمل، بخشی از غشای سلول عصبی باز می شود تا یون های با بار مثبت وارد سلول شوند و یون های با بار منفی خارج شوند. این فرایند باعث افزایش سریع در بار مثبت رشته عصبی می شود. زمانی که بار به 40+ مگاولت می رسد، تکانه (impulse) در رشته عصبی منتشر می شود ۱- کاهش فعالیت پمپ سدیم/ پتاسیم= کاهش انتقال فعال و هیدرولیز ATP= ابتدای نمودار پتانسیل عمل (هنوز حدود ۶۵-) ۲- بازشدن کانال‌های دریجه دار سدیمی = ورود سدیم به سلول در جهت شیب غلظت = انشار تسهیل شده =مثبت شدن بار سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش بالا رو نمودار پتانسیل عمل (از ۶۵- به سوی ۴۰+) افزایش 105 میلی ولت پتانسیل[۱] نورون. ۳- بازشدن کانال‌های دریچه دار پتاسیومی = خروج پتاسیم از سلول در جهت شیب غلظت= انتشار تسهیل شده = منفی شدن دوباره سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش پایین رو نمودار پتانسیل عمل (از ۴۰+ به سوی کمی کمتر از ۶۵-) (حدوداً 70-) کاهش حدود 110 میلی ولت پتانسل نورون. تذکر: خروج یون پتاسیم نسبت به ورود یون سدیم، بیشتر اختلاف پتانسل را تغییر می دهد. تذکر: در این حالت با این که بار الکتریکی سطح داخل غشاءنسبت به خارج آن منفی است ( کم تر از پتانسیل آرامش است) ولی جای یون‌ها عوض شده (یعنی در داخل اکثریت سدیم و خارج پتاسیم قرار گرفته است). . . و این قابل قبول نیست!! ۴- فعال شدن دوباره و البته کمی بیشتر از قبل پمپ سدیم-پتاسیم (هیدرولیز ATP) - خروج سدیم از سلول و بازگشت پتاسیم به داخل که باعث افزایش پتانسل -65 در نتیجه حالت آرامش.
در این صفحه تعداد 884 مقاله تخصصی درباره پتانسیل عمل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل عمل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APA; action potential amplitude; APD; action potential duration; CL; cycle length; DAD; delayed afterdepolarization; EAD; early afterdepolarization; H2O2; hydrogen peroxide; IC50; concentration for 50% inhibition; INa-L; late inward
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; action potential duration; Cai; intracellular calcium; CaiTD; duration of Cai transient; EAD; early afterdepolarization; ES; electrical storm; ICFTR; cystic fibrosis transmembrane regulator chloride current; IKAS; small conducta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AC; Adenylyl-cyclases; AP; Action potential; BI; Beating interval; BIV; Beating interval variability; CaMKII; Calmodulin-dependent protein kinase II; CPA; Cyclopiazonic acid; HR; Heart rate; HRV; Heart rate variability; IVA; Ivabradine; LCR; Local Ca2 +
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; Cm; membrane capacitance; Erev; reversal potential; eGFP; enhanced GFP; Gad-GFP; glutamic acid decarboxylase-green fluorescent protein; HEPES; N-(2-hydroxyethyl)piper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Na+ channel; Marine neurotoxins; Binding sites; Action potential; InactivationAP, action potential; ATX, antillatoxin; ATXII, anemone toxin II; CTX, ciguatoxin; GPT, Goniopora toxin; ICK, inhibitory cysteine knot; IFM, isoleucine-phenylalanine-methionine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; AHP; after-hyperpolarization; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; AVP; arginine-vasopressin; BNST; bed nucleus of the stria terminalis; BSA; bovine serum albumin; dm; dorsomedial; DIC; differential inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AC; adenylyl cyclase; ACI rat; August Copenhagen Irish rat; ADRB2; β2-adrenergic receptor; AP; action potential; BKCa; large conductance Ca2 +-activated K+ channel; BSA; bovine serum albumin; cDNA; complementary DNA; Cy2/Cy3; cyanine dyes; dLGN; dorsal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Mechano-electric feedback; Optical mapping; Axial stretch; Multi-parametric; AP; Action potential; APD; Action potential duration; APDxx; Action potential duration at xx % repolarisation; ATP; Adenosine triphosphate; CaT; Intracellular Ca2+ transient; CaT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Cardiomyocyte interaction; Excitation-contraction coupling; Cardiac mechano-electric coupling; Electro-mechanical mathematical model; Cardiac tissue; Mechano-electric feedback; 1D; One-dimensional; AP; Action potential; APD; Action potential duration; APD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Allergy; allergen; mast cell; IgE; degranulation; nerve; afferent; efferent; autonomic; sensory; nociceptor; C-fiber; parasympathetic; sympathetic; enteric; myenteric; nucleus tractus solitarious; ion channel; depolarization; action potential; cough; itch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Myocardium; Fibers; Helical myocardial ventricular band; Electro-mechanical sequence; Activation; Action potential; Cardiac mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACh; acetylcholine; AP; action potential; APD; action potential duration; AR; right atrial spontaneous rate; AT; atrial tachyarrhythmia; cAMP; 3′-5′ cyclic adenosine monophosphate; CCh; carbachol; High; high-inducibility stimulation protocol; IK(ACh);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; ArgMe; arginine methylation; bmp; beats per minute; CFP or YFP; cyan or yellow fluorescent protein; co-IP; co-immunoprecipitation; FRET; Förster resonance energy transfer; HEK; human embryonic kidney; IP; immunoprecipitation; LI-I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AF; atrial fibrillation; AMI; acute myocardial ischemia; AP; action potential; APD; action potential duration; APD90; an APD at 90% repolarization; CV; coefficient of variation; DI; diastolic interval; ERP; effective refractory period; GP; ganglionated pl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Ion channel trafficking; Drug-induced trafficking defects; Clinical relevance; QTc; Pro-arrhythmia; Pharmacological correction; 17-AAG; 17-allylamino-17-demethoxygeldanamycin; AP; action potential; AV block; atrioventricular block; ECG; electrocardiogram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AF; atrial fibrillation; AKAP; A-kinase-anchoring protein; AP; action potential; β-AR; β-adrenoceptor; CaMKII; Ca2 +/calmodulin-dependent protein kinase type-II; CKIP-1; casein kinase-2 interacting protein-1; cMyBP-C; cardiac myosin-binding protein-C;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; APD; action potential duration; BZ; border zone; CV; conduction velocity; DF; dominant frequency; DFmax; maximal dominant frequency; IKATP; ATP-sensitive potassium current; IZ; ischemic zone; LAA; left atrial
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AI; primary auditory field; AAF; anterior auditory field; AC; auditory cortex; AP; action potential; CF; characteristic frequency; BBN; broad band noise; FRA; frequency response area; MCA; middle cerebral artery; GABA; γ-butyric acid; L; layer; PAF; post
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; BrS; Brugada syndrome; BWS; Beckwith-Wiedemann syndrome; Ca2 +; calcium; CCD; cardiac conduction disease; CNV; copy number variation; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DCM; dilat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AKAP; A-kinase anchor protein; Ang II; angiotensin II; AP; action potential; APD; action potential duration; BH4; tetrahydrobiopterin; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; CaM; calmodulin; CaMKII; Ca/calmodulin-dependent protein kinase II; CaMKIIδC; cyt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; hiPSCs; human induced pluripotent stem cells; CMs; cardiomyocytes; hESCs; human embryonic stem cells; 2D; two dimensional; hPSCs; human pluripotent stem cells; EB; embryoid body; AP; action potential; APD 90; AP duration from the peak to 90% repolarizatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; AP duration; ATX-II; anemonia sulcata toxin 2; DMSO; dimethylsulfoxide; ECG; electrocardiogram; eSC; embryonic stem cell; FP; field potential; FPD; FP duration; HEK; human embryonic kidney; hERG; human ether-a-go-go-related gene
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; 4-AP; 4-aminopyridine; ACSF; artificial cerebral spinal fluid; ANT; anterior nucleus of thalamus; AP; action potential; BMI; bicuculline methiodide; CV; cresyl-violet; DBS; deep brain stimulation; DHC; dorsal hippocampal commissure; EC; entorhinal cortex;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; HEK; human embryonic kidney; I-V; current versus voltage; INa; voltage-gated Na+ current; INa(P); persistent INa; INa(R); resurgent INa; λ; rate constant; LIM; d-limonene; NaV channel; voltage-gated Na+ channel; Ran; ranolazine; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; SMC; smooth muscle cells; VGCC; voltage gated Ca2+ channels; MA; mesenteric artery; TEA; tetraethyl ammonium; 18β-GA; 18β-glycyrrhetinic acid; Intercellular Ca2+waves; Spreading vasoconstriction; Gap junctions; Mesenteric resistanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; BAPTA; 1,2-bis(o-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; BVT; bidirectional ventricular tachycardia; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; DAD; delayed afterdepolarization; EAD; early afterdepolariz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; action potential duration; EAD; early after-depolarization; EP; electrophysiology; ESCs; embryonic stem cells; FLE; flecainide; hESC; human embryonic stem cell; hPSC; human pluripotent stem cell; hPSC-CMs; human pluripotent stem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Sinoatrial node (the primary pacemaker of the heart); SA node; SANC; SA node cell; AP; action potential; Cell automaticity; ability of a cell to generate spontaneous, rhythmic APs; APCL; AP cycle length; SR; sarcoplasmic reticulum; AP-induced cytosolic Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AMPAR; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor; ANOVA; one-way analysis of variance; AP; action potential; DAB; 3,3-diaminobenzidine; DG; dentate gyrus; DMSO; dimethylsulfoxide; ECL; enhanced ch
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AHP; after-hyperpolarization; AP; action potential; ECM; Extracellular Matrix; FS; Fast Spiking; PBS; phosphate-buffered saline; PFA; paraformaldehyde; PMBSF; posterior medial barrel subfield; PNNs; perineuronal nets; RMP; resting membrane potentials; sAC