آشنایی با موضوع

با عبور یک تکانه در طول غشای یک سلول عضلانی یا سلول عصبی، در پتانسیل الکتریکی غشا تغییری ایجاد می شود که پتانسیل عمل نامیده می شود. این اتفاق وقتی رخ می دهد که نورون در حال ارسال سیگنالی باشد. در طول پتانسیل عمل، بخشی از غشای سلول عصبی باز می شود تا یون های با بار مثبت وارد سلول شوند و یون های با بار منفی خارج شوند. این فرایند باعث افزایش سریع در بار مثبت رشته عصبی می شود. زمانی که بار به 40+ مگاولت می رسد، تکانه (impulse) در رشته عصبی منتشر می شود ۱- کاهش فعالیت پمپ سدیم/ پتاسیم= کاهش انتقال فعال و هیدرولیز ATP= ابتدای نمودار پتانسیل عمل (هنوز حدود ۶۵-) ۲- بازشدن کانال‌های دریجه دار سدیمی = ورود سدیم به سلول در جهت شیب غلظت = انشار تسهیل شده =مثبت شدن بار سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش بالا رو نمودار پتانسیل عمل (از ۶۵- به سوی ۴۰+) افزایش 105 میلی ولت پتانسیل[۱] نورون. ۳- بازشدن کانال‌های دریچه دار پتاسیومی = خروج پتاسیم از سلول در جهت شیب غلظت= انتشار تسهیل شده = منفی شدن دوباره سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش پایین رو نمودار پتانسیل عمل (از ۴۰+ به سوی کمی کمتر از ۶۵-) (حدوداً 70-) کاهش حدود 110 میلی ولت پتانسل نورون. تذکر: خروج یون پتاسیم نسبت به ورود یون سدیم، بیشتر اختلاف پتانسل را تغییر می دهد. تذکر: در این حالت با این که بار الکتریکی سطح داخل غشاءنسبت به خارج آن منفی است ( کم تر از پتانسیل آرامش است) ولی جای یون‌ها عوض شده (یعنی در داخل اکثریت سدیم و خارج پتاسیم قرار گرفته است). . . و این قابل قبول نیست!! ۴- فعال شدن دوباره و البته کمی بیشتر از قبل پمپ سدیم-پتاسیم (هیدرولیز ATP) - خروج سدیم از سلول و بازگشت پتاسیم به داخل که باعث افزایش پتانسل -65 در نتیجه حالت آرامش.
در این صفحه تعداد 884 مقاله تخصصی درباره پتانسیل عمل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پتانسیل عمل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; 17β-E2; 17β-estradiol; APD50; AP duration measured at 50% amplitude of AP; APFT; AP firing threshold; APs; action potential; cAMP; cyclic adenosine monophosphate; Cap; capsaicin; CGRP; calcitonin-related gene peptide; COX; cyclooxygenase; EP; subtype of
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; CiPA; Comprehensive in vitro Proarrhythmia Assay; TdP; Torsades de Pointes; AP; action potential; CT; Ca2 + transient; hiPSC; human induced pluripotent stem cell; CM; cardiomyocyte; CaViar; Ca2 + and voltage indicator; CheRiff; channelrhodopsin variant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; αCT1; alpha-carboxyl-terminal peptide 1; AP; action potential; APD; action potential duration; BMCs; bone marrow derived cells; CV; conduction velocity; Cx43; connexin 43; ECM; extracellular matrix; GJ; gap junction; GJIC; gap junction intercellular comm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Comprehensive in vitro Proarrhythmia Assay (CiPA); Field potential data sampling and analysis; Induced pluripotent cell cardiomyocytes (hiPSC-CMs); Multi electrode array (MEA); Patch clamp technologies; Pending issues and solutions; Validation; Voltage se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Action potential; Calcium; Natriuretic peptide; Fatty acid; Endurance; AKT; protein kinase B; ANP; atrial natriuretic peptide; ATP; adenosine triphosphate; CaMKII; calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; FOXO1; forkhead box O1 transcription factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; TATS; Transverse-axial tubular system; AP; Action potential; E-C; Excitation-contraction; HF; Heart failure; HCM; Hypertrophic cardiomyopathy; cTnT; Cardiac troponin T; VSD; Voltage sensitive dye; AOD; Acousto-optic deflector; RAMP; Random access mult
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; 9-AC; 9-anthracene carboxylic acid; AP; action potential; APVC; action potential voltage-clamp; APD90; action potential duration at 90% of repolarization; BKCa; large-conductance Ca2+-activated K+ channels; CaT; calcium transient; Cav1.2; pore forming sub
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Heart; Sinoatrial node pacemaker cells; Phosphodiesterase Type 1A; Calcium; cAMP; AC; adenylyl cyclase; AKAP; A-kinase-anchoring protein; AP; action potential; CaM; calmodulin; CaMKII; calmodulin-dependent protein kinase II; Cav-3; caveolin-3; FRET; fluor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; NCX1; Na+/Ca2 + exchanger; RyR2; ryanodine receptor; CICR; Ca2 +-induced Ca2 + release; AP; action potential; PD; peri-dyad; fd, fpd, and fcyto; fraction of NCX1 in dyad, PD, and cytosol; Cardiac myocyte; Sodium-calcium exchanger; Calcium micro-domains
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Cochlea; Inner hair cells; Type I spiral ganglion neurons; Lateral olivocochlear efferents; Ion channels and transporters; Neurotransmitter receptors; Postsynaptic density; Auditory neuropathy and synaptopathy; ABR; auditory brainstem response; ACh; acety
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Acquired long QT syndrome; Kinetics; Kv11.1; Arrhythmia; Simulation; hERG; IKr; rapid delayed rectifier potassium current; AP; action potential; APD90; action potential duration at 90% maximal repolarisation; IKr50; 50% reduction in conductance of the rap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; SOD1; superoxide dismutase-1; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methylisoxazole propionic acid; VGCC; voltage-gated Ca2 + channel; PCCa; persistent Ca2 + current; mSOD1; mutant SOD1; TEA-Cl; tetraethylammonium chloride; 4-AP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Insulin secretion; Pancreatic beta-cells; Action potential firing; Electrical activity; Ion channels; Mathematical model; K(ATP); ATP-sensitive potassium (channels, current); AP; action potential; V; membrane potential; I-V; current/voltage (relationshi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Action potential; Atrium; Heart; Interleukin-17A; StretchAPs, action potentials; APA, action potential amplitude; APD25, action potential durations to 25% of repolarization; APD50, action potential durations to 50% of repolarization; APD90, action potenti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; CPGs; central pattern generators; F-I; frequency-current; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; INs; interneurons; MNs; motoneurons; PCA; principal component analysis; spinal cord; interneuron subpopulations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; action potential duration; ATX-II; anemone toxin II; [Ca2+]i; intracellular calcium concentration; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; DAD; delayed afterdepolarization; EAD; early afterdepolarization; ICa-L; L-t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACh; acetylcholine; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; APD; action potential duration; APD50, APD70, APD90, and APD95; action potential duration measured at 50, 70, 90, and 95% repolarization, respectively; CL; cycle length; DI; diastolic inte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Endocochlear hydrops; Hydrostatic pressure; Otoacoustic emissions; Electrocochleography; Hair cell physiology; AP; action potential; DPOAE; distortion-product otoacoustic emission; ECoG; electrocochleography; MD; Menière's disease; MRI; magnetic resonanc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; 1D; 1-dimensional; 2D; 2-dimensional; AP; action potential; Ca; calcium; CaMKII; Ca/calmodulin-dependent protein kinase II; DAD; delayed afterdepolarization; Na; sodium; PKA; protein kinase A; PKC; protein kinase C; PVC; premature ventricular complex; SR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; CO; carbon monoxide; CORM-2; carbon monoxide releasing molecule-2; DMSO; dimethyl sulfoxide; EGTA; ethylene glycol tetraacetic acid; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; HO; heme oxygenase; iCORM-2; inactive for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; EPSCs; excitatory post-synaptic currents; HCN; hyperpolarization-activated cyclic-nucleotide-gated; Ih; hyperpolarization activated current; K-S; Kolmogorov-Smirnov; mEPSCs; miniature excitatory post-synaptic currents; OGD; oxyge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; aLQTS; drug-induced or acquired long-QT syndrome; AP; action potential; APD; action potential duration; APD90; action potential duration at 90% repolarization; C1; closed state 1; C2; closed state 2; C3; closed state 3; EAD; early-afterdepolarization; ECG
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; action potential duration; ECG; electrocardiogram; IK1; inward rectifier potassium current; IKur; ultrarapid delayed rectifier potassium current; INa; sodium current; Iss; sustained potassium current; Ito; transient outward pota
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; BP; blood pressure; EGTA; ethylene glycol tetraacetic acid; FAP; frequency of action potential; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; IFN-γ; interferon gamma; IgG; immunoglo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Stratum radiatum interneuron; Action potential; Zaprinast; Dicumarol; Amlexanox; ML145; Sildenafil; Amlexanox (PubChem CID: 2161); Cromolyn sodium (PubChem CID: 27503); Dicumarol (PubChem CID: 54676038); Pamoic acid (PubChem CID: 54676156); Sildenafil cit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; CCI; chronic constriction of the sciatic nerve; DRG; dorsal root ganglion; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; PEI; polyethylenimine; si; small inhibitory; SNL; spinal nerve ligation; spontaneous activity; ecto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AHP; after hyperpolarization; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; asRNA; antisense RNA; EGTA; ethylene glycol tetraacetic acid; Em; resting membrane potential; helSyn; Helix synapsin; helSynKD; Helix synapsin knock-down; HEPES; 4-(2-hydroxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AHP; after-hyperpolarization; AP; action potential; EPSPs; excitatory postsynaptic potentials; GFP; green fluorescent protein; HEPES; 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid; HTB; high-threshold bursters; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; ECG; electrocardiogram/electrocardiographic; GFP; green fluorescent protein; INa; sodium current; LQTS; long QT syndrome; qPCR; quantitative polymerase chain reaction; MicroRNAs; SCN5A; Posttranscriptiona