لیپاز تری گلیسیرید چربی

در این صفحه تعداد 137 مقاله تخصصی درباره لیپاز تری گلیسیرید چربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لیپاز تری گلیسیرید چربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; NIC; nicotine; JAK2; janus tyrosine kinase; STAT3; signal transducer and activator of transcription 3; SOCS3; suppressor of cytokine signaling 3; OB-R; leptin receptors; GD; gestational day; isSWAT; interscapular subcutaneous white adipose tissue; igSWAT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Adipocytes; Anti-obesity; Browning; Molecular docking; Trans-anethole; ACC; acyl-CoA carboxylase; ACO; acyl-coenzyme A oxidase 1; AMPK; AMP-activated protein kinase; AR; adrenergic receptor; ATGL; adipose triglyceride lipase; BAT; brown adipose tissue; Be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ACSL; Long-chain acyl-CoA synthetase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Apo; Apolipoprotein; ATGL; Adipose triglyceride lipase; CD36; Cluster of differentiation 36; CGI-58; Comparative gene identification-58; CIDE; Cell deat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACC1; acetyl-CoA carboxylase 1; AHCY; S-adenosylhomocysteine hydrolase; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATGL; adipose triglyceride lipase; BHMT; betaine homocysteine methyltransferase; CD36; fatty acid translocase; CPT1α; carnitine palmitoyltransfera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACT-1; acyl transfer enzyme 1; AGPAT; 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase; ATAGL; adipose triglyceride lipase; CARS; coherent anti-Stokes Raman scattering; DAG; diacylglycerol; DGAT; diacylglycerol acyl transferase; FCS; fetal calf serum; FFA; Fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; 2-AG; 2-arachidonoylglycerol; AADAC; arylacetamide deacetylase; ABHD5/CGI-58; alpha-beta-hydrolase domain containing 5/comparative gene identification-58; ATGL/ PNPLA2; adipose triglyceride lipase; CE; cholesteryl esters; CES/Ces; carboxylesterase; DG; di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Lipid; Metabolism; Myopathy; Diet; ABHD5; α/β-Hydrolase Domain-5; AC; adenylate cyclase; anti-ACVR2B; mouse monoclonal activin receptor type IIB; ATGL; adipose triglyceride lipase; BEZ; bezafibrate; CACT; carnitine translocase; CD36; cluster of differen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; TAG; Triacylglycerol; HTS; high throughput screening; G3P; glycerol-3-phosphate; GPAT; acyl-CoA:glycerol-3-phosphate acyltransferase; LPA; lysophosphatidic acid; LPAAT; acyl-CoA:lysophosphatidic acid acyltransferase; PA; phosphatidic acid; PAP; Phosphatid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; AA; arachidonic acid; ACTB; β-actin; ADIPOQ; adiponectin; ATGL; adipose triglyceride lipase; ALA; alpha-linolenic acid; C/EBP-β; CCAAT/enhancer-binding protein-β; COX; cyclooxygenase; CVD; cardiovascular disease; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Hepatic injury; Flavonoids; Hepatoprotection; Mechanisms; Traditional Chinese medicinal (TCM) herbs; ATGL; adipose triglyceride lipase; D-GaIN; d-galactosamine; FLIP; FLICE inhibitory protein; HA; hyaluronic acid; LDH; lactate dehydrogenase; LDL-C; low-de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; IMCL; Intramyocellular lipid; DAG; diacylglycerol; CPT1; carnitine palmitoyl transferase1; ACAT1; acetyl-CoA acetyltransferase1; FASN; fatty acid synthase; SUCLG1; succinyl-CoA ligase (synthetase); NF-kB; nuclear factor kappaB; TNFa; tumour necrosis facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; AC; adenylate cyclase; AMPK; AMP activated protein kinase; ATGL; adipose triglyceride lipase; CGI-58; comparative gene identification 58; DAG; diglyceride; ERK; extracellular regulated kinase; G0S2; G0/G1 switch gene 2; HSL; hormone sensitive lipase; PKA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Aqp7; aquaporin 7; aP2; apo protein 2; Apo-A; apolipoprotein A; ATGL; adipose triglyceride lipase; Aebp1; adipocyte enhancer binding protein 1; ALT; alanine transaminase; AST; aspartate transaminase; AMPK; AMP-activated protein kinase; CAT; catalase; ACC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ALD; alcoholic liver disease; ALP; alkaline phosphatase; TB; total bilirubin; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; ATGL; adipose triglyceride lipase; cAMP; cyclic adenosine 3′,5′-monophosphate; CD36; fatty acid translocase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ATGL; adipose triglyceride lipase; CE; cholesterol ester; CESD; cholesterol ester storage disease; CMA; chaperone-mediated autophagy; CREB; cAMP response element binding protein; FA; fatty acid; FOXO; forkhead box O proteins; FXR; farsenoid X receptor; HS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ABHD5; alpha beta hydrolase domain protein 5; AKAP; A-kinase anchoring protein; ATGL; adipose triglyceride lipase; CMA; chaperone mediated autophagy; DAG; diacylglycerol; DGAT2; acyl-CoA:diacylglycerol acyltransferase 2; FA; fatty acid; hsc70; heat shock
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; BMI; Body mass index; T2DM; Type 2 diabetes mellitus; MHO; Metabolically healthy but obese; MUHNW; Metabolically unhealthy normal weight; MUHO; Metabolically unhealthy obese; MAO; Metabolically abnormal obese; LDL; Low density lipoprotein; HDL; High densi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Lipid droplet; Perilipin; Oleosin; Lipolysis; ABHD5; α/β-hydrolase domain containing 5; ATGL; adipose triglyceride lipase; FA; fatty acid; G0S2; G0/G1 switch gene 2; HSL; hormone-sensitive lipase; LD; lipid droplet; MAG; monoacylglycerol; MLDP; major li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; β-AR; β-adrenergic receptor; 4-HNE; 4-hydroxynonenal; ACC; acetyl-coA carboxylase; ALT; alanine aminotransferase; AMPK; adenosine monophosphate-activated protein kinase; ANOVA; analysis of variance; AST; aspartate transaminase; ATGL; adipose triglycerid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACSL1; long-chain acyl-CoA synthetase 1; ATGL; adipose triglyceride lipase; CerS5; ceramide synthase 5; CPT; carnitine palmitoyltransferase; DAG; diacylglycerol; DGAT; diacylglycerol acyltransferase; ER; endoplasmic reticulum; ERK; extracellular signal re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Glycosaminoglycans; Weight loss; Fat loss; White adipose tissue; Oxidative metabolism; B2m; beta-2 microglobulin; BAT; brown adipose tissue; CCK; cholecystokinin; Cox5a; cytochrome c oxidase subunit Va; Cpt1a; carnitine palmitoyltransferase 1a (liver isof
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; 3BHS1; 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase 1; ACSL; acyl-CoA synthetase long-chain; apoB48; apolipoprotein B48; ATGL; adipose triglyceride lipase; CE; cholesterol esters; CGI-58; comparative gene identification-58; CIDE; cell death-inducing DFF45-like effec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ATGL; adipose triglyceride lipase; ATP-ase; adenosine tri-phosphatase; CD; carnitine deficiency; CK; creatine kinase; COX; cytochrome oxidase; CPT; carnitine-palmitoyl-transferase; DAPI; 4′,6-diamidin-2-phenylindole; EMG; electromyography; ETF; electron
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; α-MSH; α-melanocyte-stimulating hormone; BAIBA; β-aminoisobutyric acid; ATGL; adipose triglyceride lipase; AR-beta3; adrenergic receptor beta 3; BMP; bone morphogenetic protein; BAT; brown adipose tissue; CPT1; carnitine palmitoyltransferase 1; CD36; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; AT; adipose tissue; ATGL; adipose triglyceride lipase; AMPK; AMP activated kinase; BAT; brown adipose issue; CGI58; comparative gene identification 58; CIDEA; Cell death induced DNA fragmentation-factor-α-like effector A; CT; computed tomography; G0S2; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Acox; acyl-CoA oxidase; Agpat; acylglycerol-3-phosphate-O-acyltransferase; aP2; adipose fatty acid binding protein; Atgl; adipose triglyceride lipase; AUC; area under the curve; B. wadsworthia; Bilophila wadsworthia; Cd36; cluster of differentiation 36; C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACO; Acyl-CoA oxidase; ATGL; Adipose triglyceride lipase; CPT1; Carnitine palmitoyltransferase 1; FAS; Fatty acid synthase; FAT/CD36; Fatty acid translocase/cluster of differentiation 36; GLUT; Glucose transporter; LPL; Lipoprotein lipase; PFK; Phosphofru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Resveratrol; Pigs; Lipid metabolism; Obesity; Visceral adipose tissue; TC; total cholesterol; HDL-C; high density lipoprotein cholesterol; LDL-C; low density lipoprotein cholesterol; GOT; aspartate aminotransferase; GPT; alanine aminotransferase; PPARγ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACSL; acyl-CoA synthetase; ATGL; adipose triglyceride lipase; CE; cholesteryl esters; DAG; diacylglycerol; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GIR; glucose infusion rate; HSL; hormone sensitive lipase; IMTG; intramuscular triacylglycerol; MGL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Lipid droplet; Chylomicron; Triglyceride-rich lipoprotein; Enterocyte; Intestine; ABHD5/CGI-58; α/β hydrolase domain 5/comparative gene identification-58; Apo; apolipoprotein; ATGL; adipose triglyceride lipase; CIDE; cell death-inducing DNA fragmentatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Atgl; adipose triglyceride lipase; AUC; area under the curve; BAT; brown adipose tissue; BMI; body mass index; CAF; cafeteria; Cpt1a; carnitine palmitoyltransferase 1a; Cpt1b; carnitine palmitoyltransferase 1b; eWAT; epididymal white adipose tissue; Fasn;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACh; acetylcholine; ATGL; adipose triglyceride lipase; AKO; adipose triglyceride lipase knockout; BIP; binding immunoglobulin protein; BK; bradykinin; BSA; bovine serum albumin; CD31; cluster of differentiation 31; CL; chemiluminescence; CPP; coronary per
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACAA2; 3-oxoacyl-CoA thiolase; ADIPOR; adiponectin receptor; AF1,2; activation function 1,2; AMPK; AMP-activated protein kinase; ATF4; activating transcription factor 4; ATGL; adipose triglyceride lipase; CaMK; calcium/calmodulin-dependent kinase; CD36; f
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACAT; acyl-CoA cholesterol acyltransferase; ACC; acetyl CoA carboxylases; ACLY; ATP citrate lyases; ACSL; acyl CoA synthetases long chain family; ADRP; adipose differentiation related protein; AGP; advanced glycation end products; AGPAT; acylglycerophosph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACC; acetyl-CoA carboxylase; Ahcy; adenosylhomocysteinase; AT; adipose tissue; ATGL; adipose triglyceride lipase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Bhmt; betaine-homocysteine S-methyltransferase; CR; caloric restriction; CBS; cystathionine β-synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACC; acetyl-coenzyme A carboxylases; ACO; acetyl-coenzyme A oxidase; ALT; alanine aminotransferase; APC; adipocyte; AST; aspartate aminotransferase; ATGL; adipose triglyceride lipase; CD68; cluster of differentiation 68; COX-2; cyclooxygenase-2; CPT1; car
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ATGL; adipose triglyceride lipase; ATGL(−/−); adipose triglyceride lipase knockout; BH2; dihydrobiopterin, [2-amino-6-(1,2-dihydroxypropyl)-7,8-dihydro-1H-pteridin-4-one]; BH4; tetrahydrobiopterin, [(6R)-2-amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-5,6,7,8
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ACC; Acetyl CoA carboxylase; ATP; adenosine triphosphate; ATGL; adipose triglyceride lipase; AMPK; AMP-activated protein kinase; Ang I; angiotensin I; Ang II; angiotensin II; ACE; angiotensin converting enzyme; ACE2; angiotensin converting enzyme 2; AT1R;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; AMPk; AMP kinase; ATGL; Adipose Triglyceride Lipase; BCAA; Branched chain amino acid; CD36; Fatty acid Translocase; DAG; Diacylglycerol; DHA; Dihydroxyacetone; DGAT; Diglyceride acyltransferase; EGP; Endogenous glucose production; FAS; Fatty acid Synthase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Chlamydia pneumoniae; Adipocytes; Infection; Lipolysis; Fatty acid-binding protein 4; ATGL; adipose triglyceride lipase; HSL; hormone sensitive lipase; MGL; monoglyceride lipase; FABP4; fatty acid binding protein 4; FFAs; free fatty acids; LD; lipid dropl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; ATGL; adipose triglyceride lipase; HSL; hormone-sensitive lipase; MGL; monoacylglycerol lipase; ORF; open reading frame; TAG; triacylglycerol; FA; fatty acid; G0S2; G0/G1 switch gene 2; PPAR; Proliferator-Activated Receptor; TSGD; teleost-specific genome
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; AdipoQ; Adiponectin; AS lncRNA; antisense long noncoding RNA; FISH; fluorescence in situ hybridization; RPA; ribonuclease protection assay; iWAT; inguinal white adipose tissue; eWAT; epididymal white adipose tissue; BAT; brown adipose tissue; TG; triglyce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لیپاز تری گلیسیرید چربی; Brown adipose tissue; Thermogenesis; Free fatty acids; ATGL; Perilipin 1; Oxidative genes; VPS13C; Vacuolar Protein Sorting 13C; BAT; brown adipose tissue; BAs; brown adipocytes; LDs; lipid droplets; ATGL; adipose triglyceride lipase; ABHD5; α-β hydrola