واسکولیت مرتبط با ANCA

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره واسکولیت مرتبط با ANCA که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI واسکولیت مرتبط با ANCA (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; auto-anticorps; lupus systémique; pentraxines; rupture de tolérance; vascularite à ANCA; ANCA-associated vasculitis; auto-antibodies; pentraxins; systemic lupus; tolerance breakdown; Ac; Anticorps; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; BPI; Bacte
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; AID; autoimmune disease; AIM; autoimmune myopathies; AInfD; autoinflammatory disease; AS; ankylosing spondylitis; DZ; dizygotic; ER; endoplasmic reticulum; FMF; familial Mediter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; Enzyme-linked immunosorbent assay; chemiluminescent immunoassay; myeloperoxidase; proteinase 3; ANCA-associated vasculitis; granulomatosis with polyangiitis; microscopic polyangiitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACPA; anti-citrullinated protein antibodies; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic antibodies; APRIL; a proliferation-inducing ligand; BAFF/BLyS; B-cell activating factor/B lymphocyte stimulator; EGPA; eosinophilic granulomato
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; AAV; ANCA-associated vasculitis; ANCA; antineutrophil cytoplasm antibody; CYP; cyclophosphamide; EULAR; European League Against Rheumatism; GPA; granulomatosis with polyangiitis; MPO; myeloperoxidase; PR3; proteinase 3; RTX; rituximab;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; ANCA-associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis (Wegener); Microscopic polyangiitis; Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg-Strauss);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; ACR; American College of Rheumatology; AF; atrial fibrillation; ANCA; antineutrophil cytoplasmic antibody; AAV; ANCA-associated vasculitis; BVAS-WG; Birmingham Vasculitis Activity Score for Wegener Granulomatosis; CAD; coronary artery disease; CVA; cerebr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; AAT; α1-antitrypsin; AATD; α1-antitrypsin deficiency; ANCA; anti-neutrophil cytoplasmic autoantibody; AAV; ANCA-associated vasculitis; Cat; cathepsin; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; GPA; granulomatosis with polyangiitis; HMS; Haim-Munk syn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; Médicaments biologiques; Biomédicaments; Vascularite associée aux ANCA; Granulomatose éosinophilique avec polyangéite; Rituximab; Mépolizumab; Biological response modifiers; Biologics; ANCA-associated vasculitis; Eosinophilic granulomatosis with pol
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; Vascularites à ANCA; Granulomatose avec polyangéite (Wegener); Polyangéite microscopique; Traitement; Cyclophosphamide; Rituximab; ANCA-associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Treatment; Cyclophosphamide; Ritu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; ANCA-associated vasculitis; Granulomatosis with polyangiitis; Microscopic polyangiitis; Renal-limited vasculitis; Guidelines; Vasculite associada a ANCA; Granulomatose com poliangiite; Poliangiite microscópica; Vasculite limitada ao rim; Diretrizes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; AAV; ANCA-associated vasculitis; ACD; acid-citrate dextrose; ANCA; Anti-Neutrophil Cytoplasmic antibodies; CG; cathepsin G; GPA; Granulomatosis with polyangiitis; HLE; Human Leukocyte Elastase; KRG; Krebs-Ringer glucose; MYPT1; myosin phosphatase target s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; Vasculitis; Vasculitis asociada a ANCA; Síndrome pulmón-riñón; Granulomatosis de Wegener; RituximabVasculitis; ANCA-associated vasculitis; Lung-Kidney Syndrome; Wegener granulomatosis; Rituximab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: واسکولیت مرتبط با ANCA; AAV; ANCA-associated vasculitis; ANCA; antineutrophil cytoplasmic antibody; BVAS; Birmingham Vasculitis Activity Score; CTL; cytotoxic T lymphocyte; CYC; cyclophosphamide; IL; interleukin; MSC; mesenchymal stromal cell; NK; natural killer; pANCA; ANCA wit