آشنایی با موضوع

تشخیص آنومالی ها یک مساله مهم است که در سطوح مختلف پژوهشی و حوزه های کاربردی مطالعه می شود. روش تشخیص ناهنجاری (به انگلیسی: anomaly detection) که به عنوان تشخیص دورافتاده (به انگلیسی: outlier detection) نیز شناخته شده، به تشخیص الگوهای موجود در یک مجموعه اطلاعات داده شده، که با رفتار بهنجار (نرمال) از پیش مقررشده، مطابقت ندارد، اشاره دارد. بنابراین الگوهای تشخیص داده شده، ناهنجاری‌ها نامیده می‌شوند و اغلب به اطلاعات حیاتی و کارآمد، در چندین حوزهٔ کاربرد، ترجمه می‌شوند. همچنین ناهنجاری‌ها به عنوان دورافتادگی، تغییر، انحراف، تعجب، نابجایی، صفات عجیب، نفوذ و غیره ارجاع می‌شوند. تشخیص ناهنجاری، در حوزه‌های مختلف، مانند سامانه تشخیص نفوذ، تشخیص تقلب، عیب یابی، نظارت بر سلامت سامانه، تشخیص رویداد در شبکه‌های حسگر، و تشخیص اختلالات سیستم سازگار با محیط زیست قابل اجرا است. این روش اغلب در پردازش به منظور حذف داده‌های غیرعادی از مجموعه داده‌ها، بکار می‌رود. در یادگیری تحت نظارت، حذف داده‌های غیرعادی از مجموعه داده، اغلب منجر به افزایش معنی دار آماری در دقت می‌شود.
در این صفحه تعداد 422 مقاله تخصصی درباره تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Data mining; Fault diagnosis; Machine learning; Anomaly detection; Support Vector Machine;
مقالات ISI تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Hybrid deep learning model; Emotional transition; Anomaly detection; Social conversation; 00-01; 99-00;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; 00−01; 99−00; Business intelligence; Sentiment analysis; Anomaly detection; Multivariate Gaussian distribution; Decision making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Anomaly detection; Wireless network; Generalization latency; User perception; Temporal characteristics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Discrete stationary wavelets transform; Anomaly detection; Cellular traffic; Social events; Spatial analysis; Time analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Autoencoder; Unsupervised data analytics; Anomaly detection; Building operational performance; Building energy management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Anomaly detection; NMF; Machine learning; Smart card logs; Transportation network analysis; Twitter evaluation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Hidden Markov model; Keystroke biometrics; Behavioral biometrics; Time intervals; Anomaly detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; SGs; smart grids; UPs; utility providers; SMs; smart meters; AMI; advanced metering infrastructure; NTLs; non-technical losses; LP; linear programming; TLs; technical losses; SVM; support vector machine; ELM; Extreme Learning Machine; DT; decision tree; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Firewall security policy; Automata-based policy; Completeness verification; Anomaly detection; Discrepancy detection; Mixable policy; Space and time complexities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Gunshot residues; Hyperspectral imaging; Anomaly detection; Classification; Forensic scene documentation; Forensic investigation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Cloud application operations; Cloud monitoring; Metric selection; Anomaly detection; Error detection; Log analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Dynamic networks; Anomaly detection; Visualization; Graph segmentation; Spatiotemporal analysis; Analytic tool and applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Mobile security; Situational awareness; Anomaly detection; Incremental machine learning; Natural language processing; Scalable solution design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Log data; Cluster evolution; Anomaly detection; String clustering; Unsupervised learning; Incremental clustering; Time series analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Electrical power forecasting; Combination model; Culture particle swarm optimization; Anomaly detection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Network IDS; Back propagation neural network; Anomaly detection; KDD CUP '99 dataset; Feature selection; Data preprocessing; Normalization; Back Propagation Learning Algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آنومالی یا تشخیص ناهنجاری; Anomaly detection; System monitoring; Machine learning; Fault injection; SLA; Diagnosis; Virtualization;