فعالیت ضد قارچی

در این صفحه تعداد 1498 مقاله تخصصی درباره فعالیت ضد قارچی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده فعالیت ضد قارچی
مقالات ISI فعالیت ضد قارچی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; l-Pyroglutamic acid; Structure-activity-relationship; Anti-inflammatory activity; Antifungal activity; Neuritogenic activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Chitosan (PubChem CID: 439341); Iodomethane (PubChemCID: 6328); Propargyl bromide (PubChem CID: 7842); 3-Aminopyridine (PubChem CID: 10009); Sodium azide (PubChem CID: 33557); Triethylamine (PubChemCID: 8471); Cuprous iodide (PubChemCID: 24350); Chitosan;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; hE; hop extract; WFH; wheat flour hydrolyzate; WFH-he; hop extract wheat flour hydrolyzate; WFH-cp; calcium propionate wheat flour hydrolyzate; WSE; water/salt-soluble extracts; TTA; Total titratable acidity; DY; dough yield; MIC; minimal inhibitory conce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Pyrimidine derivatives; One-pot method; Nitrogen-containing heterocycles; Guanidine carbonate; Spectroscopic analysis; Antibacterial activity; Antifungal activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Ferrocenes; Pyrazolones; Antioxidant activity; Antibacterial activity; Antifungal activity; Cyclic voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Butoconazole nitrate; Vaginitis; Sponges; Antifungal activity; Butoconazole nitrate (PubChem CID; 47471); Chitosan (PubChem CID; 71853); Gelatin (PubChem CID; 441411); Hydroxy propyl methylcellulose (PubChem CID; 57503849); Carbopol 934 (PubChem CID; 6581
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Antifungal activity; Functional genomics; Fungal resistance; Succinate Dehydrogenase Inhibitors (SDHIs); Fungal metabolomics; Structure-function; ABC; ATP-binding cassette (ABC); CM; standard complete medium; HCA; hierarchical cluster analysis; KEGG; Kyot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; IC50; 50% inhibitory concentration; MIC; minimum inhibitory concentration; MIC50; 50% minimum inhibitory concentration; SAR; structure activity relationship; MABA; microplate alamar blue assay; Flavonoids; Polyphenols; Oral candidiasis; Drug resistance; A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Soluble starch (PubChem CID: 439341); N-bromosuccinimide (PubChem CID: 67184); Triphenylphosphine (PubChem CID: 11776); Sodium azide (PubChem CID: 33557); Propargyl amine (PubChem CID: 239041); Nicotinoyl chloride hydrochloride (PubChem CID: 88438); Iodom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فعالیت ضد قارچی; Soluble starch (PubChem CID: 439341); N-Bromosuccinimide (PubChem CID: 67184); Triphenylphosphine (PubChem CID: 11776); Sodium azide (PubChem CID: 33557); 2-Propyn-1-ol (PubChemCID: 7859); 3-Butyn-1-ol (PubChemCID: 13566); 4-Pentyn-1-ol (PubChemCID: 79346