عوامل ضد اضطراب

در این صفحه تعداد 60 مقاله تخصصی درباره عوامل ضد اضطراب که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI عوامل ضد اضطراب (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد اضطراب; Trypsin inhibitor; Isoflavone; Surfactant; Selective partitioning; AMTPS; aqueous micellar two-phase system; ANFs; antinutritional factors; BAPNA; α-N-benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide; CI; confidence interval; D; deactivated soy flour; GX; Genapol X-08
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد اضطراب; Plant meals; Fish meal replacement; Solid and soluble waste; Environment; Non-starch polysaccharides; Faecal properties; Aquaculture; ANF; antinutritional factors; BOD; biological oxygen demand; CM; Canola meal; C; Carbon; DM; Dry matter; FDM; Faecal dry
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد اضطراب; AA; amino acids; ADFI; average daily feed intake; ADG; average daily gain; AIA; acid insoluble ash; ANF; antinutritional factors; ARG; Argentina; BRA; Brazil; BW; body weight; CF; crude fiber; CP; crude protein; CTTAD; coefficient of total tract apparent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد اضطراب; Peas; Beans; Oligosaccharides; Antinutritional factors; High hydrostatic pressure; dwb; dry weight basis; GSO; galactosyl-sucrose oligosaccharides; IVPD; in vitro protein digestibility; MPa; Megapascal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد اضطراب; FA; fatty acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; ALA; α-linolenic acid; DPA; docosapentaenoic acid; ANF; antinutritional factors; Met; Methionine; Toc; tocopherol; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; FCR; feed conversion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: عوامل ضد اضطراب; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis; kDa; kilo Daltons; GC; gas chromatography; UV; ultraviolet; PI; protease inhibitor; TU; trypsin unit; TIU; trypsin inhibitor unit; CU; chymotrypsin unit; CIU; chymotrypsin inhibitor un