آشنایی با موضوع

سنتز نامتقارن (asymmetric synthesis) طبق تعریف آیوپاک به واکنش یا رشته‌ای از واکنش‌های شیمیایی گفته می‌شود که منجر به تولید ایزومرهای فضایی(انانتیومر یا دیاسترومر) مختلف در یک واکنش با مقادیر نابرابر می‌شود. سنتز نامتقارن یکی از مهمترین مسیرهای ساخت داروها و ترکیب های بیولوژیکی می باشد. ترکیب های متنوعی از داروها با این روش تهیه می گردند. سنتز نامتقارن دارای نام های دیگر سنتز انانتیو گزین (پ Enantioselective synthesis) و سنتز کایرال(chiral synthesis) نیز می باشد.
در این صفحه تعداد 1008 مقاله تخصصی درباره سنتز نامتقارن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سنتز نامتقارن
مقالات ISI سنتز نامتقارن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز نامتقارن; Catalytic oxidative kinetic resolution; Secondary alcohols; Metal catalysis; Organocatalysis; Asymmetric synthesis; Green chemistry; Chirality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز نامتقارن; Solvent-free; Asymmetric synthesis; γ-Nitroketones; Mechanism; Antibacterial activity; UKAFFJSBOPRMHI-CQSZACIVSA-N; DRMCXDLWXNNAIU-GFCCVEGCSA-N; GLZNILJZMOSXTF-GFCCVEGCSA-N; AKLRCWOIZNJKFM-GFCCVEGCSA-N; KRZYCAXFRBTIPX-CYBMUJFWSA-N; DUXJDZIASOKDEU-CYBMUJF
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز نامتقارن; PS; polystyrene cross-linked with divinyl benzene; PS-CH2-Cl; chloromethylated PS; PS-im; imidazolomethylpolystyrene; PEG; polyethyleneglycol; acac; acetylacetonato; PMAn; cross linked polyacrylate polymers; c-PMAn-V; polymer anchored vanadium compounds o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز نامتقارن; Chiral sulfinyl ligands; Asymmetric synthesis; Prolinol; Diethylzinc addition to aldehydes; Asymmetric aldol condensation; Asymmetric Mannich reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز نامتقارن; Asymmetric synthesis; Double Michael addition; Decahydroquinoline; Building blocks; (+)-GB-16 alkaloid; AXIFJBYNLZUMGP-QEYWKRMJSA-N; AXIFJBYNLZUMGP-XFWSIPNHSA-N; AXIFJBYNLZUMGP-JLIMGVALSA-N; AXIFJBYNLZUMGP-DOLQZWNJSA-N;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سنتز نامتقارن; LTENIVFVXMCOQI-UONOGXRCSA-N; ZMZVJXBIVDLFHE-ZWKOTPCHSA-N; DJGCUWHIOWZIMD-BSDSXHPESA-N; FLXUMLMIBJADDD-BSDSXHPESA-N; NZWQWWBBXOFHSL-BSDSXHPESA-N; DJGCUWHIOWZIMD-MLHJIOFPSA-N; FLXUMLMIBJADDD-MLHJIOFPSA-N; NZWQWWBBXOFHSL-MLHJIOFPSA-N; HHQYSVBCJFUGJP-JJXSEGSL