آشنایی با موضوع

فشار جو نیرویی است که در هر نقطه برحسب وزن ستونی از هوا که در بالای آن نقطه وجود دارد، بر سطح وارد می‌شود. این فشار در سطح آبها و دریاهای آزاد در حدود ۱ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع است. با افزایش ارتفاع از سطح زمین، به‌دلیل کاسته شدن ارتفاع ستون هوای قرارگرفته در بالای سطح، فشار جو کاهش می‌یابد. دستگاهی که برای اندازه گیری فشار جو به کار می رود هواسنج نامیده می شود. این دستگاه اولین بار بوسیله اوان جلیستاتوریچلی، شاگرد گالیله، اختراع شد. ارتفاع جیوه درون لوله به عنوان میزانی از فشار جو به کار می رود. گفتیم که فشار عبارت از نیرویی است که بر واحد سطح وارد می شود. بنابراین، سطح مقطع لوله خواه نسبتا بزرگ و خواه کوچک باشد، یک فشار جو معین، جیوه درون لوله را در یک ارتفاع نگه می دارد. وقتی که فشار عادی جو در سطح دریا اندازه گیری می شود ارتفاع ستون جیوه 76 سانتی متر، یا 760 میلی متر خواهد بود. اتمسفر استاندارد(atm) در ابتدا بر حسب این شرایط تعریف شده است. تور (torr که از نام توریچلی گرفته شده) فشار هم ارز 1 میلی متر جیوه است و 1atm برابر 760 تور است. فشار هوای گرم در ظرف دربسته بیشتر است، زیرا با افزایش دما، جنبش مولکولی افزایش می‌یابد و برخوردها با دیواره ظرف بیشتر می‌شود در حالی که ظرف دارای حجم ثابت است. اما فشار هوا در محیط باز با کم شدن دما، کاهش می‌یابد؛ زیرا با کاهش دما، تراکم مولکولی کم و تعداد ضربات کاهش می‌یابد.
در این صفحه تعداد 283 مقاله تخصصی درباره فشار جو، فشار اتمسفر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فشار جو، فشار اتمسفر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Brain edema after cranioplasty; Cranioplasty complication; Death after cranioplasty; Malignant brain swelling after cranioplasty; AP; Atmospheric pressure; CBF; Cerebral blood flow; CSF; Cerebrospinal fluid; CT; Computed tomography; DC; Decompressive cran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Algorithm; Facemask; Flow leaks; High-flow nasal cannula; Pneumotachography; Pressure time product; Respiratory flow; Tidal volume; Work of breathing; ANOVA; analysis of variance; CPAP; continuous positive airway pressure; CV; coefficient of variation; DP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Aluminum tube; Finite element analysis; Longitudinal crack; Composite patch; Dynamic loading; Delamination onset; Dinit; damage index; H; step function; h; thickness of the tube; KI, KII, KIII; stress intensity factors in mode-I, II and III of fracture; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; container closure integrity testing; prefilled syringe; primary packaging; mass spectrometry-based helium leak detection; USP <1207>; CCI; container closure integrity; CCS; container closure system; CCIT; container closure integrity testing; DIN; Deutsche
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Carbon films; Argon-hydrogen-acetylene plasma; Optical emission spectroscopy; Microstructure; Atmospheric pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Neumotórax espontáneo; Presión atmosférica; Temperatura ambiental; Velocidad del vientoSpontaneous pneumothorax; Atmospheric pressure; Air temperature; Wind speed
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Spontaneous pneumothorax; Atmospheric pressure; Air temperature; Wind speedNeumotórax espontáneo; Presión atmosférica; Temperatura ambiental; Velocidad del viento
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Atmospheric pressure; Black silicon; Dry etching; Multicrystalline silicon; Nanotexture; Process simulation; Solar cells; Electron beam induced current (EBIC); Junction depth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Coal samples; Multi-element; Destructive techniques; Non-destructive techniques; Total quantification; Speciation analysis; Combustion methods; Microwave digestion; Sequential extraction; AAS; Atomic absorption spectrometry; Atm; Atmospheric pressure; CRM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Chloroform; Concentration detection; Volatile organic compounds; Kinetic parameters; Atmospheric pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Natural variables; Atmospheric pressure; Geomagnetic activity; Geomagnetic storms; Blood pressure; Solar activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Homogeneous dielectric barrier discharge; Nanosecond pulse; Air discharge; Electrical and optical measurements; Atmospheric pressure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فشار جو، فشار اتمسفر; Spontaneous pneumothorax; Idiopathic pneumothorax; Atmospheric pressure; Seasonal variation; Temperature; HectopascalsNeumotórax espontáneo; Neumotórax idiopático; Presión atmosférica; Variación estacional; Temperatura; Hectopascales