شبکه عصبی پخش مستقیم

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره شبکه عصبی پخش مستقیم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه عصبی پخش مستقیم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Public opinion; Nonlinear time series forecasting; Back propagation neural network; Particle swarm optimization; Equal division mechanism; Information entropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; WRF; weather research and forecast; HRM; high resolution model; COSMO; consortium for small scale modeling; MM5; mesoscale model 5; NWP; numerical weather prediction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; S-T Model; spatio-temporal model; FIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Information security and privacy; Online social network; Image and text watermark; ECCs; Selective encryption; Back Propagation Neural Network; Multimedia applications;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Flower pollination algorithm; Bat search algorithm; Hybrid evolutionary approach; Pareto-optimal; Weight coefficient optimization; Wind-speed forecasting; BSFPA; flower pollination algorithm with bat search algorithm; MOBSFPA; multi-objective BSFPA; PSO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Bearing fault diagnosis; Adaptive stochastic resonance; Synthetic quantitative index; Genetic algorithm; Back propagation neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; IEA; International Energy Agency; WRI; World Resources Institute; GDP; Gross domestic product; FYP; Five-Year Plan; WBO; Weakening buffer operators; EIA; Energy Information Agency; IPCC; International Panel on Climate Change; WMO; World Meteorological Org
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Small scale resistance spot welding; Titanium alloy; Quality monitoring; Dynamic resistance; Multiple linear regression analysis; Back propagation neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Back propagation neural network; Multivariate adaptive regression splines; Pile drivability; Computational efficiency; Nonlinearity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; LBW; laser butt welding; LP; laser power; WS; welding speed; FP; focal position; BPNN; back propagation neural network; PSO; particle swarm optimization; GA; genetic algorithm; S/N; signal to noise; ANOVA; analysis of variance; FZ; fusion zone; LD; longit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Probabilistic Neural Network; Linear Vector Quantization Neural Network; Back Propagation Neural Network; Biorthogonal wavelet transform; Medical diagnosis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; Electricity price forecasting; Multi-step ahead; Fast ensemble empirical mode decomposition; Variational mode decomposition; Firefly algorithm; Back propagation neural network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه عصبی پخش مستقیم; LB; laser brazing; BPNN; back propagation neural network; GA; genetic algorithm; BPNN-GA; BPNN combined with GA; WT; top width of the weld bead; WB; bottom width of the weld bead; ELL; efficient connection length of left side; ELR; efficient connection le