آشنایی با موضوع

یک فرایند محک زنی، مقایسه و ارزیابی یک فرایند و سیستم است. یکی از اصلی ترین موارد موفقیت این روش ترتیب نتایج و عمل به گونه ای است که بتوان آن را با سیستم های دیگر مقایسه کرد و سیستم را به سمت عملکرد بهتر هدایت کرد. معیار در این فرایند کیفیت، زمان و هزینه انجام کار است. در این فرایند نتایج به دست آمده از ارزیابی سیستم با سیستم های مشابه دیگری چک می شود تا بتوان به نتایج مثبت درباره چگونگی تغییر عملکرد سیستم آورد و بتوان درباره علت کم و کاستی دربرابر رقبا و رفقا رسید. محک زنی در سطح استراتژیک برای تعیین استانداردهای عملکرد براساس چهار اولویت شرکت مورد استفاده قرار گرفته است. این چهار اولویت عبارتند از: ارضای مشتری، ارضاء و انگیزش کارکنان، سهم بازار، بازگشت دارایی ها. در مجموع، محک زنی فرصتی است بسیار عالی برای یک سازمان تا از تجارب دیگران چیز بیاموزد. مانند تمام تجارب یادگیری، عواملی وجود دارند که موجب موفقیت یا خطا خواهند شد. به عنوان مثال، رضایت خاطر یا اطمینان بسیار بالا در مورد بخشی از یک سازمان به انجام موفقیت آمیز محک زنی آن بخشها کمک نخواهد کرد. به عبارت دیگر، روی دادن یک شوک می تواند سؤال از خود و شک در مورد خود را که اغلب برای شروع رشد مورد نیاز است، برانگیزد. بحران ساخته شده و چالش نظرات تجربه ای سودمند است. به هر حال برای ترجمه یک تجربه آموزشی سودمند به فعالیتهای واقعی باید ساختار و فرایندی در محل وجود داشته باشد. به غیر از درک چشمه های مقاومت در مقابل تغییر در یک سازمان و درگیر ساختن بازیگران کلیدی در تجربه محک زنی، راهی برای سودمند و مؤثر کردن تلاش های محک زنی وجود ندارد. مثالهای زیادی از تجارب محک زنی نا موفق، که در درک این پیش شرط اساسی دچار خطا شده اند، وجود دارد. نمونه هایی از سطحی ترین شکل محک زنی، هنگام بازدید از سایر سازمانها توسط مدیران ارشد روی خواهد داد، چراکه آنها مشاهده ای مستقیم و مثالهایی ملموس از آنچه قابل دستیابی است خواهند داشت. علی رغم اینکه شرح و ابراز احساسات بازدیدهای محک زنی می توانند به اندازه ماجراهای تعطیلات برای دیگران جالب باشد و چنین بازدیدهایی می توانند منبعی محرک از انرژی را مهیا سازند، در صورت عدم وجود ساز و کاری مناسب برای پیگیری و تقویت آن از طریق فرآیندهایی سیستماتیک، یادگیری از چنین بازدیدهایی می تواند بسیار کم رنگ باشد. محک زنی تحلیلی یکباره نیست، محک زنی آگاهی نسبت به یک کسب و کار و چالش با روش شناسی های متداول آن را مهیا می سازد. استقرار نتایج محک زنی و دستاوردهای آن وابسته به تمایل به تغییر و منطبق شدن با راههای جدید انجام دادن امور است.
در این صفحه تعداد 796 مقاله تخصصی درباره محک زنی، بهکاوی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده محک زنی، بهکاوی
مقالات ISI محک زنی، بهکاوی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محک زنی، بهکاوی; Management of change; Organizational changes; Organizational readiness; Process safety; Benchmarking; CCPS; Centre for Chemical Process Safety; ID; Identifier code; MS; Management System; MOC; Management of Change; MOOC; Management of Organizational Chang
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محک زنی، بهکاوی; Water footprint assessment; Groundwater scarcity; Groundwater quality; Nitrate pollution; Benchmarking; Water saving; Crop production;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محک زنی، بهکاوی; Lithium-ion batteries; Electrolyte solvents; Density functional theory calculations; Semi-empirical calculations; Benchmarking; Screening;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: محک زنی، بهکاوی; Meal assessment tool; Quality management; Food service; Patient satisfaction; Benchmarking; Menu planning; ACHFPSQ; Acute Care Hospital Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire; MAT; Meal Assessment Tool;