آشنایی با موضوع

بتائین در شیمی به هر ترکیب شیمیایی خنثی گفته می‌شود که شامل دو گروه عاملی‌ست: یک گروه عاملی کاتیونی با بار مثبت که هیچ اتم هیدروژنی ندارد و یک گروه عاملی با بار منفی که ممکن است مجاور گروه کاتیونی نباشد. این ماده که در منابع با نام های دیگری چون تری متیل گلیسین و تی ام جی شناخته شده است در چغندر، اسفناج و غلات سبوس دار یافت می شود. پیش از این بتایین به صورت بتایین بدون آب (Anhydrous)، از چغندر قند استحصال می شد. اما در حال حاضر می توان آن را به شکل بتایین هیدروکلراید نیز سنتز کرد. بتایین بدون آب به شکل تری متیل گلایسین می باشد. یعنی در ساختار آن سه گروه متیل یا CH3 و اسید آمینه گلایسین وجود دارد. حضور همین گروه های متیل است که به این ماده اهمیت ویژه ای داده است. از سوی دیگر چون در ساختار بتایین اسید آمینه گلایسین وجود دارد در نتیجه این مولکول ساختار دو قطبی دارد. به چنین مولکول های زویترون Zwitterion می گویند. Zwitterion یک واژه آلمانی بوده و به معنای هـر دو مـی‌باشد. در شکل زیر می توانید بارهای مثبت و منفی و همچنین گروه های متیل (CH3) را مشاهده کنید. کوکامیدو پروپیل بتائین ترکیبی است از روغن نارگیل، الکل و بتائین (در این ترکیب به جای الکل، از آب هم استفاده می شود). به عنوان عامل سختی گیرآب برای بهبود کف کنندگی مواد شوینده بکار می رود. این نوع نمک از اسیدهای چرب روغن نارگیل استخراج می شود. این ماده به عنوان قوام آور، افزایش دهنده کف و نرم کننده و نیز برای امولسیونه کردن استفاده می شود. روغن نارگیل چربی اشباع شده و به حالت نیمه جامد است که از مغز نارگیل استخراح می شود. الکل از تخمیر نشاسته، قند و یا هر کربو هیدرات دیگر تشکیل می شود.
در این صفحه تعداد 330 مقاله تخصصی درباره بتائین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بتائین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; AA; acetic acid; A; adonitol; Butaned; 1,4-butanediol; B; betaine; CA; citric acid; DES; deep eutectic solvents; EG; ethylene glycol; GAE; gallic acid equivalent; Glu; glucose; Gly; glycerol; ChCl; choline chloride; LA; lactic acid; LEV; levunilic acid; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; AF; antifouling; AIJFA; Azadirachta indica juss Fatty amide; APDP; anodic potentiodynamic polarization; APM-DMS; amino-propyl methyl siloxane-dimethyl siloxane; APS; ammonium persulfate; APTMS; 3‑aminopropyltrimethoxysilane; APT-PDMS; amino-propyl t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; ACC; Acetyl-CoA carboxylase; ADPN; adiponectin; AL; Alentejano; BW; body weight; C; commercial; CB; C diet supplemented with betaine; FA; fatty acid; FASN; Fatty acid synthase; H-FABP; Heart-type fatty acid binding protein; HMGCR; 3-Hydroxy-3-methyl-gluta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; Betaine; Compatible osmolytes; Hyperosmolarity; 5′ untranslated region; Protein synthesis; 48 S pre-initiation complex; Bcl-2; B-cell CLL/lymphoma 2; FBS; fetal bovine serum; FLuc; firefly luciferase; HSP70; heat shock protein 70; IRES; internal riboso
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; GABA, betaine-gamma-aminobutyric acid; BGT-1, betaine-gamma-aminobutyric acid transporter-1; CRC, colorectal cancer; CaLa, lactate calcium salt; SEM, standard error of the mean; SD, standard deviationColorectal cancer cell; Lactate calcium salt; Betaine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; KNC; Korean native chicken; CB; commercial broiler; HPLC; high performance liquid chromatography; Anserine; Betaine; Broiler; Carnitine; Carnosine; Chicken meat; Cooking; Indigenous chicken; Food composition; Food analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; Choline monooxgenase; Betaine; Salt stress; Sugar beet; Transgenic plants; Sugar; BADH; betaine aldehyde dehydrogenase; Bet/ProT; betaine proline transporter; CMO; choline monooxygenase; DMT; dimethylglycine methyltransferase; GB; glycinebetaine; GSMT; gl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; USDA 1; United States Department of Agriculture Database for the Choline Content of Common Foods release 1; USDA 2; United States Department of Agriculture Database for the Choline Content of Common Foods release 2; Betaine; Choline; Dietary intake; Whole
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بتائین; Allergy; asthma; betaine; choline; vitamin B2; vitamin B6; vitamin B12; folate; methyl donor; microbiome; LINE-1; Long interspersed element-1; MTHFR; Methylenetetrahydrofolate reductase; SAM; S-adenosyl-methionine;