غشای چربی دو طرفه

در این صفحه تعداد 41 مقاله تخصصی درباره غشای چربی دو طرفه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غشای چربی دو طرفه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; TCS; triclosan (2,4,4′-trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether); CCCP; carbonylcyanide m-chlorophenylhydrazone; DNP; 2,4-dinitrophenol; DPhPC; diphytanoyl phosphatidylcholine; DiSC3(5); 3,3′-dipropylthiadicarbocyanine iodide; BLM; bilayer lipid membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; DPhPC; diphytanoylphosphatidylcholine; DPhytanylPC; diphytanylphosphatidylcholine; BLM; bilayer lipid membrane; FCCP; carbonyl cyanide-p-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone; CCCP; carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone; TMRE; tetramethylrhodamine ethyl e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; BLM; Bilayer Lipid Membrane; MDZ; Midazolam; MDZH+Cl−; Midazolam Hydrochloride; FDD; Frequency Dependent Dispersion; Midazolam; BLM; Nonspecific action; Impedance spectroscopy; Capacitance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; C12-FL; fluorescein n-dodecyl ester; C8-FL; fluorescein n-octyl ester; C4-FL; fluorescein n-butyl ester; C18-FL; fluorescein n-octadecyl ester; FL; unsubstituted fluorescein; Cn-FL; fluorescein n-alkyl ester with n hydrocarbon units; DPhPC; diphytanoylpho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; Δψ; transmembrane electric potential difference; BLM; bilayer lipid membrane; BSA; bovine serum albumin; C2R1; Rhodamine 19 ethyl ester or Rhodamine 6G; C4R1; Rhodamine 19 butyl ester; C4R4; Rhodamine B butyl ester; C8R1; Rhodamine 19 octyl ester; C10R1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; PLN; phospholamban; SERCA; Ca-ATPase; SR; sarcoplasmic reticulum; BLMs; bilayer lipid membranes; GUVs; giant unilamellar vesicles; tBLMs; tethered bilayer lipid membranes; DPhPC; diphytanoylphosphatidylcholine; Iapp; apparent single channel current amplit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; Plasmodium; Malaria; Translocon; Pore-forming protein; Bilayer lipid membrane; Channel; RBC; red blood cell; PV; parasitophorous vacuole; PVM; PV membrane; PTEX; Plasmodium translocon of exported proteins; PPM; parasite plasma membrane; PEXEL; Plasmodium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; Phosphorylation; Voltage-Dependent Anion Channel; c-Jun N-terminal Kinase-3; Bilayer electrophysiology; Phospho-VDAC; Phosphorylated Voltage-Dependent Anion Channel; JNK3; c-Jun N-terminal Kinase-3; MAPK; mitogen activated protein kinase; BLM; bilayer lip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; Lactobacillus brevis; Humulus lupulus; Hop derivatives; Iso-α-acids; Beer spoilage; Ionophore activity; L; Lactobacillus; MIC; minimum inhibitory concentration; BLM; bilayer lipid membrane; ADI; arginine deiminase; GAD; glutamic acid decarboxylase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; ADT-OH; anethole dithiolethione, 5-[p-methoxyphenyl]3H-1,2-dithiole-3-thione; AP219; 9-(Carboxynonyl)triphenylphosphonium bromide; AP39; (10-oxo-10-(4-(3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)phenoxy)decyl)triphenylphosphonium bromide; ApoE; apolioprotein E; ARRIVE;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; BACE; chlorin e6 13(1)-N-{2-[N-(1-carba-closo-dodecaboran-1-yl)methyl]aminoethyl}amide-15(2), 17(3)-dimethyl ester sodium; BLM; bilayer lipid membrane; gA; gramicidin A; t-BOOH; tert-butyl hydroperoxide; PDT; photodynamic therapy; DPhPC; 2-diphytanoyl-sn-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; BLM; bilayer lipid membrane; DPhPC; diphytanoylphosphatidylcholine; eggPC; egg yolk phosphatidylcholine; Chol; cholesterol; TTFB; tetrachlorotrifluoromethylbenzeimidazole; α,α-DC11; 2-n-octylmalonic acid; CF; 5(6)-carboxyfluorescein; pyPC; 1-lauroyl-2-(
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غشای چربی دو طرفه; BLM; bilayer lipid membrane; gA; gramicidin A; CD; circular dichroism; CF; carboxyfluorescein; DPhPC; diphytanoylphosphatidylcholine; DOPC; dioleoylphosphatidylcholine; DPhPG; diphytanoylphosphatidylglycerol; Transmembrane peptide; Phospholipid membrane;