بیوسنتز

در این صفحه تعداد 1899 مقاله تخصصی درباره بیوسنتز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بیوسنتز
مقالات ISI بیوسنتز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنتز; ACD; Advanced Chemistry Development; ASTM; American Society for Testing and Materials; CN; cetane number; CO; carbon monoxide; CoA; acetyl-coenzyme A; CRC; Coordinating Research Council, Inc; DCN; derived cetane number; ICE; internal combustion engine; Ir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنتز; Non-canonical amino acids; Biosynthesis; Synthetic biology; ncAA; non-canonical amino acid; β-ODAP; β-N-oxalyl-l-α,β-diaminopropionic acid; α-ODAP; l-3-amino-2-oxalylaminopropanoic acid; DJK; Djenkolic acid; HCA; Homocysteic acid; L-Trp; L-tryptophan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنتز; Biosynthesis; Extracellular synthesis; Gold nanoparticles; Intracellular synthesis; Marine bacteria; Marine fungi; Marine microalgae; Metallic nanoparticles; Silver nanoparticles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنتز; ABA; abscisic acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; IAA; indole-3-acetic acid; IAAld; indole-3-acetaldehyde; IAOx; indole-3-acetaldoxime; IEtOH; indole-3-ethanol; ILA; indole-3-lactic acid; IPyA; indole-3-pyruvic acid; LC-MS/MS; liquid chr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنتز; Starch granule; Biosynthesis; Degradation; High temperature; ADP-Glc; adenosine diphosphate glucose; agp; gene encoding AGPase; AGPase; ADP-glucose pyrophosphorylase; amy; gene encoding α-amylase; bam; gene encoding β-amylase; DBE; starch debranching en
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنتز; Bioproduction; Biosynthesis; Carbon sources; Food biotechnology; Industrial applications; Process variables; Propionibacterium; Recovery; Short-chain fatty acid; Vitamin B12 production;