انرژی تفکیک پذیری

در این صفحه تعداد 123 مقاله تخصصی درباره انرژی تفکیک پذیری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انرژی تفکیک پذیری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; AA10; auxiliary activity family 10, cellulose- and/or chitin-active bacterial PMO; AA11; auxiliary activity family 11, chitin-active fungal PMO; AA13; auxiliary activity family 13, starch-active fungal PMO; AA9; Auxiliary activity family 9, cellulose-acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; Octane; Knock; Auto-ignition; Gasoline; Downsizing; AKI; anti knock index; BDE; bond dissociation energy; bTDC; before top dead center; CFR; cooperative fuels research; CN; cetane number; EP; ethyl propionate; FAME; fatty acid methyl ester; FBRU; full-boi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; AGET; activators generated by electron transfer; AIBN; azobisisobutyronitrile; ARGET; activators regenerated by electron transfer; ATRP; atom transfer radical polymerization; BDE; bond dissociation energy; BPMODA; bis(2-pyridylmethyl)octadecylamine; BPN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; Antioxidant; Anti-proliferative; Apoptosis; Dahlia variabilis; Diabetes mellitus; Polyphenol; ADP; adenosine diphosphate; BDE; bond dissociation energy; BHT; butylated hydroxytoluene; COX; cyclooxygenase; DPPH; diphenyl-2-picrylhydrazyl; EGFR; epidermal g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; DFT; density functional theory; B3LYP; Becke, three-parameter, Lee-Yang-Parr; BDE; bond dissociation energy; IP; ionization potential; ZPE; zero point energy; NBO; natural bond orbital; IC50; the half-maximal inhibitory concentration; DPPH; 2,2-diphen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; OS; Oxidative Stress; ROS; Reactive Oxygen Species; RNS; Reactive Nitrogen Species; PG; Pelargonidin; CY; Cyanidin; DP; Delphinidin; PN; Peonidin; PT; Petunidin; MA; Malvidin; DFT; Density Functional Theory; HF; Hartree Fock; HAT; Hydrogen Atom Transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; Passifloraceae; Passiflora caerulea; Chrysin; Pharmacological activities; Bioavailability; Molecular docking; AC; adenylyl cyclase; AGEs; advanced glycation end products; ACR; acrylamide; AHR; aryl hydrocarbon receptor; AMPK; AMP-activated protein kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; AFM; Atomic force microscopy; AIBA; 2,2′-azobis(2-methylpropionamidine)dihydrochloride; ATR-FTIR; Attenuated total reflectance Fourier transform infrared; BDE; Bond dissociation energy; BPA; 3-bromopropionic acid; BSA; Bovine serum albumin; DI; Deionize
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; DMSO; Dimethyl Sulfoxide; Cur; Curcumin; CurEN-M2+; Enol Curcumin N − M2+ (where N = 1, 2, and 3: M2+ = Mn2+, Fe2+ and Zn2+); BDE; Bond dissociation energy; IP; Ionization energy; HOMO; Highest Occupied Molecular Orbital; LUMO; Lowest Unoccupied M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انرژی تفکیک پذیری; sGC; soluble guanylate cyclase; NHE; normal hydrogen electrode; MbFeIII; methemoglobin; HbI; H2S-binding hemoglobin; MPO; myeloperoxidase; HbFeII-O2; oxyhemoglobin; sulfHb; sulfhemoglobin; sulfMb; sulfmyoglobin; CcO; cytochrome c oxidase; SQR; sulfide:q