قفس

در این صفحه تعداد 149 مقاله تخصصی درباره قفس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قفس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; AKAP4; A-kinase anchor protein 4; CAGE; cancer-associated gene protein; CTAs; cancer - testis antigens; CT47A; cancer-testis antigen family 47; member A; C12orf54, chromosome 12 open reading frame 54; LIN28B; lin-28 homolog B; MAD; median absolute deviati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; EPI; enhancer-promoter interaction; E-P; enhancer-promoter; 5C; Carbon Copy Chromosome Capture Conformation; ChIA-PET; Chromatin Interaction Analysis by Paired-End Tag Sequencing; FISH; Fluorescence In Situ Hybridization; ChIP-seq; chromatin immunoprecipi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; Fetal alcohol syndrome; Fetal alcohol spectrum disorder; pregnancy; alcohol; teratogen; ARND; alcohol related neurodevelopmental disorder; AUDIT; Alcohol Use Disorders Identification Test; BI; brief intervention; BMAST; Brief Michigan Alcoholism Screening
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; Fetal alcohol syndrome; Fetal alcohol spectrum disorder; pregnancy; alcohol; teratogen; AUDIT; Alcohol Use Disorders Identification Test; BMAST; Brief Michigan Alcoholism Screening Test; CAGE; Cut-down, Annoy, Guilty, Eye-Opener; CRAFFT; Car, Relax, Alcoh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; Therapy-resistant asthma; childhood asthma; peripheral blood leukocytes; transcriptome; long noncoding RNA; CA; Controlled persistent asthma; CAGE; Cap Analysis of Gene Expression; CTRL; Healthy control subject; GLM; Generalized linear model; GO; Gene Ont
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; AP-1; jun proto-oncogene; BAI3; brain-specific angiogenesis inhibitor 3; CADM2; cell adhesion molecule 2; CAGE; cap analysis of gene expression; cDNA; DNA complementary to RNA; ChIP; chromatin immunoprecipitation; FGF14; fibroblast growth factor 14; GADD4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; cagA; Cytotoxin-associated gene A; babA; Blood group antigen-binding adhesin A; iceA; induced by contact with epithelium; cagE; cytotoxin-associated gene E; vacA; vacuolating cytotoxin; GU; gastric ulcer; DU; duodenal ulcer; G; gastritis; NUD; Non-ulcer d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; Transcriptome; Corneal endothelial cells; Cell-type specific marker; Transcription factor; Gene expression; Regenerative medicine; CEC; corneal endothelial cell; CE tissue; corneal endothelial tissue; HCEPs; human corneal endothelial progenitors; dHCEPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; ADSMC; adipose derived mesenchymal stem cells; BMI; body mass index; CAGE; cap analysis of gene expression; ECM; extracellular matrix; GO; gene ontology; MFS; Marfan syndrome; Adipogenesis; Fibrillin-1; Lipodystrophy; Marfan syndrome; Transcriptomic analy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; 2DE; two dimensional electrophoresis; bHLH; basic helix-loop-helix; CAGE; capped analysis of gene-expression; CHART-PCR; chromatin accessibility measured by real-time PCR; ChIP; chromatin immunoprecipitation; EMSA; electrophoretic mobility shift assay; IE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قفس; FANTOM; Functional Annotation of Mammals; CAGE; cap analysis of gene expression; ECM; extracellular matrix; TB domain; latent transforming growth factor β binding domain; Fibrillin; Latent transforming growth factor β binding protein; Transcription star