بیومارکرهای سرطانی

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره بیومارکرهای سرطانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیومارکرهای سرطانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکرهای سرطانی; Early cancer detection; Cancer biomarkers; Human proteomics; Plasma proteomics; Mass spectrometry; Immunodetection; Antibody arrays; Nanomechanical systems; Ultrasensitive biosensors; Nanomechanical spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکرهای سرطانی; Chemotherapy resistance; Cancer stem cells; Cancer therapy; Protein glycosylation; Cisplatin; Epithelial-to-mesenchymal; Cancer biomarkers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکرهای سرطانی; Localized Surface Plasmon Resonance (LSPR); Cancer biomarkers; Gold nanoparticles (AuNPs); Resonance Light Scattering Correlation Spectroscopy (RLSCS); Microfluidic Paper based Analytical Device (µ PAD); Digital microfluidics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکرهای سرطانی; Reactive oxygen species; Reactive nitrogen species; Oral cancer; Oral precancer; Oxidants; Antioxidants; Oxidative stress; Oxidative damage; Potentially malignant disorders; Free radicals; Cancer biomarkers; Enzymatic antioxidants; Non-enzymatic antioxida
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکرهای سرطانی; APCI-MS; Atmospheric-pressure chemical ionization mass spectrometry; APPI-MS; Atmospheric-pressure photoionization mass spectrometry; CA; Cholic acid; CAT; 1,2-Dihydroxybenzene (benzene catechol); CAT-Q; 1,2-Dihydroxybenzene-Quinone; CID; Collision-in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیومارکرهای سرطانی; Neuroblastoma; Biogenic amines (BAs); Cancer biomarkers; Urine sample analysis; Micellar electrokinetic chromatography (MEKC); Dispersive liquid-liquid microextraction (DLLME); Hierarchical Cluster Analysis (HCA);