آشنایی با موضوع

ظرفیت خازنی (به انگلیسی Capacitance) به توانایی نگه‌داری بار الکتریکی توسط یک پیکر گفته می‌شود. ظرفیت همچنین مقدار انرژی الکتریکی اندوخته شده یا جدا است که پتانسیل الکتریکی نامیده می‌گردد. همگانی‌ترین گونه از دستگاه انبارش انرژی، خازن‌هایی با صفحه‌های موازی است. در خازن‌های صفحه موازی، ظرفیت با اندازه مساحت سطح صفحه (A) رابطه مستقیم و با فاصله میان دو صفحه موازی (d) رابطه عکس دارد. اگر بارهای الکتریکی روی صفحه‌ها را با Q+ و Q- و ولتاژ اعمال شده به میان دو صفحه را با V نشان دهیم، خازن یک از اجزای مدارهای الکترونیکی است که وقتی در مدار قرار می‌گیرد برخلاف مقاومت، بارالکتریکی را از خود عبور نمی‌دهد، بلکه آن را در خود ذخیره می‌کند و به این دلیل کاربرد مهمی در مدار دارند. اگر خازن با صفحات موازی را در نظر بگیریم و یک گالوانومتر به آن وصل کنیم، بعد از بستن کلید برای مدت کوتاهی عبور جریانی را در مدار نشان می‌دهد. محاسبه توان خازن مورد نیاز بوسیله اندازه گیری: آمپر متر و دستگاههای اندازه گیری توان اغلب در تابلو اصلی نصب شده اند. همچنین میشود از دستگاههای اندازه گیری چنگکی استفاده نمود. اندازه گیری های مورد نیاز در فیدر ورودی و یا فیدر های خروجی پست اصلی انجام می پذیرد. اندازه گیری هم زمان ولتاژ شبکه دقت محاسبه را بهتر می نماید. البته میتوان ولتاژ نامی را 380یا 400 ولت در نظر گرفت. از ولتاژ(U). جریان ظاهری(I)و ضریب توان می توان توان اکتیو را محاسبه نمود: Pe=1. 73*U*I*COSQ در صورتی که ضریب توان مشخص باشدمی توان با فرمول زیر توان خازن را محاسبه کرد. مثال: اطلاعات برای جریان ظاهری=248آمپر ضریب توان: 0. 86 ضریب توان مطلوب: 0. 92 ولتاژ: 397 ولت QC=14. 64*(tan30. 68-tan23. 07)=24. 9kvar روش جدیدی به نام مدل شش ضلعی منتظم لانه زنبوری برای محاسبة ظرفیت خازنی پراکندة بین رشته سیم‌های هادی یک حلقه از سیم‌پیچ و بین رشته و هادی استوانه‌ای توخالی و همچنین ظرفیت خازنی کل n حلقه از سیم‌پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی حلزونی ارائه می‌شود. روش ارائه شده روشی تحلیلی مبتنی بر ساختار هندسی رشته سیم‌های چند لایه در درون یک حلقه از سیم‌پیچ مولد است. در این روش رشته سیم‌های سیم‌پیچ مولد به تعداد زیادی سلول المانی بسیار کوچک و مشابه تفکیک می‌شود. در این ساختار، بین دو رشته سیم هادی همجوار در درون هر حلقه از سیم‌پیچ مولد، یک سلول بنیادی لوزی شکل با دو ناحیه ذوزنقه‌ای در نظر گرفته شده است. روش ارائه شده برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده n حلقه از سیم‌پیچ با چندین رشته سیم هادی با سطح مقطع دایره‌ای معتبر است. رشته سیم‌های درون حلقه‌های سیم‌پیچ مولد به‌صورت کاملاً یکنواخت در چند لایه با چیدمان دایره‌ای توخالی و با فاصله‌ای معین از سطح هادی استوانه‌ای توخالی که به‌صورت محوری در مرکز سیم‌پیچ واقع شده، به دور آن پیچیده شده است. خواهیم دید که در مدت پیشروی انفجار و گسترش حجمی هادی استوانه‌ای توخالی و کاهش تعداد حلقه‌های سیم‌پیچ مولد تا حلقه انتهایی دوم ظرفیت خازنی پراکندگی مولد افزایش یافته اما در حلقه انتهایی شاهد کاهش شدید ظرفیت خازنی پراکندگی مولد خواهیم بود.
در این صفحه تعداد 784 مقاله تخصصی درباره ظرفیت خازنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ظرفیت خازنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خازنی; C; capacitance; DAQ; data acquisition; PXI; PCI extensions for instrumentation; (Ref); reference electrode; R; resistance; TEACl; tetraethylammonium chloride; V; voltage; Vin; input voltage; λ; the length of electrotonic potential; Aloe vera; Electrotoni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت خازنی; Cm; membrane capacitance; Cv; vesicle capacitance; Gp; fusion pore conductance; Im; imaginary part of the admittance signal; Re; real part of the admittance signal; SIM; structured illumination microscopy; Syt4; synaptotagmin 4; VAMP2; vesicle-associated