مهندسی بافت قلبی

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره مهندسی بافت قلبی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مهندسی بافت قلبی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; Graphene; Nanotheranostics; Tissue engineering; Nanomedicine; Cancer; Imaging; Personalized; Regenerative medicine; 2D; 2 dimensional; 3D; 3 dimensional; AFP; alpha-fetoprotein; Ag; silver; AGO; amine functionalized GO; ALP; alkaline phosphatase; Apt; apt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; CFD model; 3D porous cryogel; Bioreactor; Cardiac tissue engineering; Fluid-structure interaction; Oxygen consumption; CDF; computational fluid-dynamics; microCT; micro-computed tomography; FSI; fluid-structure interactions; S2PR; sensorized squeeze p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; Embryonic stem cell; Cardiovascular progenitor cell; Cardiac differentiation; Extracellular matrix; Porous nanofibrous scaffold; Cardiac tissue engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; Cardiac tissue engineering; In vivo functional evaluation; Electrospinning; Plasma polymerization; Echocardiography: cell therapy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; cp-p; continuously paced group-paced state; cp-s; continuously paced group-spontaneous state; EC50; half maximal effective concentration; ECM; extracellular Matrix; EHT; engineered heart tissue; FC; fold change; FS; fractional shortening; hEHT; human engi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; Biocompatibility; Cardiac tissue engineering; Cell morphology; ECM (extracellular matrix); Scaffold; Stem cell3-D, three-dimensional; ECM, extracellular matrix; MSCs, mesenchymal stem cells; NMCs, non myocytic cells; PHBHV, poly(3-hydroxybutyric acid-co-3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مهندسی بافت قلبی; adipose tissue-derived progenitor cells; cardiac tissue engineering; decellularized myocardial scaffold; myocardial infarction; pre-clinical modelATDPC, adipose tissue-derived progenitor cells; CMR, cardiac magnetic resonance imaging; cTnI, cardiac tropon