آشنایی با موضوع

ظرفیت تبادل کاتیونی Cation-exchange capacity به اختصار CEC از مهم‌ترین ویژگی‌های شیمیایی خاک است که کیفیت خاک‌ها را از جنبه‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد. ظرفیت تبادل کاتیونی عبارت است از حداکثر مقدار کاتیونی که وزن معینی از خاک، قادر است جذب سطحی یا نگهداری نماید. این ظرفیت را بر حسب سانتی مول بار بر یک کیلو گرم خاک خشک نشان می دهند. ظرفیت تبادل کاتیونی یکی از ویژگی های شیمیایی خاک است و در جذب و رهاسنجی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و برآورد پتانسیل خطر فلزات سنگین و برخی آلاینده های آلی کاتیونی نقش موثری دارد. همچنین CEC اغلب یکی از مهمترین خصوصیات خاک است که در پایگاه داده ها مورد نیاز است و به عنوان ورودی در مدل های خاک و زیست محیطی مورد استفاده قرار می گیرد. این ویژگی شاخص خوبی برای تعیین کیفیت و بهره وری خاک بوده و مقدار آن بسته به میزان مواد آلی، مقدار و نوع رس و شرایط خاک متغیر است. رسها و مواد آلی خاک به علت دارا بودن سطح ویژه زیاد و باردار بودن نقش مهمی در ظرفیت تبادل کاتیونی دارند و با افزایش مقدار رس و مواد آلی خاک مقدار ظرفیت تبادل کاتیونی آن افزایش می یابد. به طور کلی می توان گفت که هر قدر خاکی از کلوئیدهای معدنی و آلی غنی باشد، این ظرفیت در آن بیشتر است و هر چه خاک در معرض شستشوی کمتری قرار داشته و نیز PH آن خنثی یا به طرف قلیایی میل کند، مقدار S به ظرفیت مزبور نزدیک است، به طوری که در خاک های آهکی (اشباع از کلسیم) و خاک های قلیایی (اشباع از سدیم)، S تقریباً معادل T می باشد. در تعیین مقدار کاتیون قابل تبادل موجود در یک خاک (S)، از خاصیت جانشینی یونها استفاده می شود، بدین ترتیب که کلیه کاتیونهای جذب شده در وزن معینی از خاک را با جانشین کردن کاتیونی دیگر مانند+ NH4 استخراج می نماید ( معمولاً برای این کار از محلول استات آمونیوم استفاده می شود). معمولا روش های اندازه گیری این پارامتر نسبتاً پر زحمت، پر هزینه و البته بسیار وقت گیر می باشند. به همین دلیل تاکنون بسیاری از پژوهشگران تحقیقات خود بر را روش های غیرمستقیم برآورد ظرفیت تبادل کاتیونی با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک متمرکز نموده اند.
در این صفحه تعداد 140 مقاله تخصصی درباره ظرفیت تبادل کاتیونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ظرفیت تبادل کاتیونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Arbuscular mycorrhiza; Fertilizer application rate; Low-input agriculture; LM; living mulch; P; phosphorus; AM; arbuscular mycorrhizal; TDN; total digestible nutrient; CEC; cation exchange capacity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; CEC; cation exchange capacity; CK; control check; HA-Ca; humic-calcium; HA-K; humic-potassium; BCF; Bioconcentration Factors; PR; Phytoextraction Rates; TR; Translocation Rates; Cd; Zn; Se; Humic acid; Tobacco;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; CW; cell wall; CW-pect; cell wall without pectins; CEC; cation exchange capacity; Qtot.; total surface charge; pKapp; apparent dissociation constant; S; surface area; SCD; surface charge density; Acidity; Adsorption; Area; CEC; Charge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; CFBs; coconut fiber-derived biochars; MCFBs; chemical modified coconut fiber-derived biochars; CEC; cation exchange capacity; SEM-EDX; scanning electron microscope-energy dispersive X-ray spectra; XAFS; X-ray absorption fine structure; FTIR; Fourier Trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; CEC; cation exchange capacity; CTO-375; chemo-thermal oxidation method; IC; inorganic carbon; MA; microbial activity; MLR; multiple linear regression; NPOM; non-PyC organic matter; PCA; principal component analysis; PyC; pyrogenic carbon; ROC; recalcitran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; ΔB60N; the increase in the benefit to farmers relative to the control plots by applying 60 kg N ha−1; AEN; agronomic nitrogen use efficiency; AS; ammonium sulfate; CEC; cation exchange capacity; GHC; Ghana cedis (currency unit); HSD; Tukey's hones
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; EFB; empty fruit bunch; RH; rice husk; RSM; response surface methodology; CEC; cation exchange capacity; ASTM; American society for testing and materials; BET; Brunauer, Emmet and Teller; ANOVA; analysis of variance; A.P.; adequate precision; S.D.; standa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Cation exchange capacity; Composting temperature; Elemental composition; Germination index; Microbial biomass; NH3 emission;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; CEC; cation exchange capacity; GW; grey water; ODTMA; octadecyltrimethylammonium; Grey water purification; Removal of pathogenic bacteria; Moving bed reactor; Granulated micelle-clay complex; Regeneration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Domestic city sewage; Nitrogen dynamics; East Kolkata Wetlands; Cation exchange capacity; BOD; Biochemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; EKW; East Kolkata Wetlands; GPP; Gross Primary Productivity; OD; Optical Density; CEC; Cation Exchange Capacity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Am-Fe; amorphous Fe-oxides; ANOVA; analysis of variance; CEC; cation exchange capacity; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; HAc; acetic acid; ICP-MS; inductively coupled plasma mass spectrometry; OM; organic matter; RDA; redundancy analysis; RP; recalc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; PTE; Potentially toxic elements; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; SD; standard deviation; MLV-index; Munoo-Liisa-Vitaility index; CEC; cation exchange capacity; HTT; highest treatment temperature; Potentially toxic elements; Contamin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; AEC; anion exchange capacity; BOD; biological oxygen demand; C; carbon; CEC; cation exchange capacity; CP; coir peat; CW; constructed wetland; DSTC; digested sugar beet tailing; FTIR; Fourier transform infra-red; HC; hydraulic conductivity; HRT; hydraulic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; AEC; anion exchange capacity; API; active pharmaceutical ingredient; CDOM; colloidal dissolved organic matter; CEC; cation exchange capacity; LLMIC; lower and lower middle income countries; PEC; predicted environmental concentration; PNEC; predicted no ef
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; ADD; average daily dose; ASTM; American Society for Testing and Materials; CEC; cation exchange capacity; CHEAQS; Chemical Equilibria in Aquatic Systems; DTPA; diethylene-triamine-pentaacetic acid; EC; electrical conductivity; EDS; energy dispersive x-ray
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; C&DW; construction and demolition waste; CEC; cation exchange capacity; HFO/AlO; hydrous iron/aluminum oxides; ICP-OES; inductively coupled plasma optical emission spectrometry; L/S; liquid to solid ratio; LOD; limit of detection; MSWI BA; municipal solid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Soil macro and micro elements; Organic carbon content; Soil texture; Soil pH; Cation exchange capacity; Electric conductivity; Water holding capacity; Leaching
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Ass; association; BL; black locust; BS; base saturation; C; total carbon; CCA; canonical correspondence analysis; CEC; cation exchange capacity; Corg; organic carbon; PCA; principal component analysis; Pex; exchangeable phosphorus; r.s; Spearman's nonpara
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; AeD; aerobic digestion; AnD; anaerobic digestion; AOX; absorbable organically bound halogens; BAF; biological aerated filter; BNR; biological nutrient reactor; CAS; conventional activated sludge; CEC; cation exchange capacity; CFR; Code of Federal Regulat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Best management practices; Environmental impact; Agricultural gas emissions; Nitrogen; Pig slurry; Semiarid climate; CEC; cation exchange capacity; DM; dry matter; M; mineral fertilizer; NH3; ammonia; NH4+; ammonium; PS; slurry from fattening pigs; PSS; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; DTPA; diethylene triamine pentaacetic acid; TEA; triethanolamine; EDTA; ethylene diamine tetra-acetic acid; LMWOA; low molecular weight organic acids; ECC; equivalent CaCO3; CEC; cation exchange capacity; TOC; total organic C; OM; organic matter; LPI; lab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; AC; ash content; AWC; available water capacity; BD; bulk density; C; carbon; CEC; cation exchange capacity; EC; electrical conductivity; GHG; greenhouse gas; GMD; geometric mean diameter; GWP; global warming potential; HA; humic acid; MRT; mean residence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; BAF; bioaccumulation factor; CEC; cation exchange capacity; CIP; ciprofloxacin; DANO; danofloxacin; DI; difloxacin; ECDC; European Centre for Disease Prevention and Control; ENRO; enrofloxacin; ESAC; European Surveillance for Antimicrobial Consumption; FL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Biobased plastics; Bionanocomposites; Nanofillers; Biodegradable; Compostable; Melt intercalation; Solvent casting; Surface treatment; Packaging; Biomedical; Electronics; PLA; poly(lactic acid); PHA; polyhydroxyalkanoates; PHB; polyhydroxybutyrate; PHBV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; Bacterial removal; Granulated micelle-clay; Filtration modeling; Cation release; BDMHDA; Benzyldimethylhexadecylammonium; CEC; Cation exchange capacity; ODTMA; Octadecyltrimethylammonium; TBC; Total Bacteria Count;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; AAs; Amino acids; Acetyl-CoA; Acetyl-Coenzyme A; BAC; bioaccumulation coefficient; CEC; cation exchange capacity; FAMEs; methyl esters of fatty acids; FAs; fatty acids; Ga; genotype from Ganges; HNE; 4-hydroxy-2-nonenal; MANOVA; multivariate analysis of v
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ظرفیت تبادل کاتیونی; AAO; Acid ammonium oxalate; ADFE; Air-dried fine earth; Ald; Aluminum extracted with DCB; Alo; Aluminum extracted with AAO; Alp; Aluminum extracted with sodium pyrophosphate; C; Soil carbon; CEC; Cation exchange capacity; CO2; Carbon dioxide; Cres; Carbon