سللبئوس دهیدروژناز

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره سللبئوس دهیدروژناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سللبئوس دهیدروژناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; AA10; auxiliary activity family 10, cellulose- and/or chitin-active bacterial PMO; AA11; auxiliary activity family 11, chitin-active fungal PMO; AA13; auxiliary activity family 13, starch-active fungal PMO; AA9; Auxiliary activity family 9, cellulose-acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; BGL; β-glucosidase; CE; carbohydrate esterase; CBHs; cellobiohydrolases; CDH; cellobiose dehydrogenase; CMC; carboxymethyl cellulose; CMF; chelator-mediated Fenton; DNA; deoxyribonucleic acid; EGs; endo-β-1,4-glucanases; FPU; filter paper units; GH; gly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; AAD; aryl-alcohol dehydrogenase; AAO; aryl-alcohol oxidase; ABTS; 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); CDH; cellobiose dehydrogenase; CPK; Corey/Pauling/Koltun (atom coloring convention); CRO; copper-radical oxidase; DFF; 2,5-diformy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; Thin layer flow-cell screen-printed electrode; Flow injection analysis; Graphene nanomaterials; Cellobiose dehydrogenase; Direct electron transfer; Photocrosslinkable poly(vinyl alcohol) bearing styrylpyridinium groups (PVA-SbQ);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; CDH; cellobiose dehydrogenase; DH; dehydrogenase (domain); CYT; cytochrome (domain); HDX-MS; hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry; IET; interdomain electron transfer; IM-MS; ion mobility mass spectrometry; Cellobiose dehydrogenase; Direct electro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; CDH; cellobiose dehydrogenase; DH; dehydrogenase domain; CYT; cytochrome domain; HDX-MS; hydrogen/deuterium exchange coupled to mass spectrometry; IET; interdomain electron transfer; TCEP; tris(2-carboxyethyl)phosphine; EDTA; ethylenediaminetetraacetic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; AA; auxiliary activity; AAO; aryl alcohol oxidase; AE; acetylesterase; AGL; α-galactosidase; AGU; α-glucuronidase; AOX; alcohol oxidase; BGL; β-1,4-glucosidase; CAZy; CAZyme, carbohydrate-active enzyme; CBH; cellobiohydrolase; CDH; cellobiose dehydroge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; Agaricus bisporus; Transcriptomics; Proteomics; Carbohydrate active enzymes; Carbon metabolism; Commercial cultivation; ABF; α-l-arabinofuranosidase; AGL; α-1,4-d-galactosidase; BGL; β-1,4-glucosidase; BXL; β-xylosidase; CAZymes; carbohydrate active e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; AO; alcohol oxidase; CDH; cellobiose dehydrogenase; DyP; dye-decolorizing peroxidase; FCL; fungal culture collection in lublin; LDA; lignin-degrading auxiliary enzymes; LiP; lignin peroxidase; LME; lignin-modifying enzymes; MnP; manganese peroxidase; POD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; AmPDH1; Agaricus meleagris pyranose dehydrogenase 1; AOX; alcohol oxidase; CDH; cellobiose dehydrogenase; GMC; glucose-methanol-choline; Fc+; ferrocenium hexafluorophosphate; FIA; flow injection analysis; GlcNAc; N-acetylglucosamine; GOx; glucose 1-oxidas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; Pyrroloquinoline quinone; Heme proteins; Electron transfer; Cellobiose dehydrogenase; Carbohydrate-active enzyme; CcPDH; C. cinerea pyranose dehydrogenase; PQQ; pyrroloquinoline quinone; CBM1; family 1-type carbohydrate-binding module; AA; Auxiliary Acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سللبئوس دهیدروژناز; Cbh; cellobiohydrolase; CBM; cellulose binding module; CDH; cellobiose dehydrogenase; ConA; Concanavalin A; CPB; citrate-phosphate buffer; DCPIP; 2,6-dichlorophenolindophenol; FAD; flavin adenine dinucleotide; GH; glycosyl hydrolase family; PASFP; phospho