الیگوساکارد کیتوزان

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره الیگوساکارد کیتوزان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الیگوساکارد کیتوزان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Chitosan oligosaccharide; Skin photoaging; Ultraviolet radiation; Collagen; Anti-inflammation; Anti-oxidant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; HMCMXNWMTQCSQG-UHFFFAOYSA-N; VSQAGUSTXKBFFV-UHFFFAOYSA-N; JJVWQUNIWVDZQB-UHFFFAOYSA-N; XYOFJTJVEXIFIW-UHFFFAOYSA-N; LAPDWIWFRGDAON-UHFFFAOYSA-N; LYNNMWNIMDTDQR-UHFFFAOYSA-N; FMZMCPIZMFICIO-UHFFFAOYSA-N; WFQLRRGFIGLXEK-UHFFFAOYSA-N; ZQENIVMHPQAGOL-UHFFFAOY
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; TAC; tacrolimus; CLO; clobetasol; NLC; nanostructured lipid carriers; C; chitosan oligosaccharide; EPR; electron paramagnetic resonance spectroscopy; SC; stratum corneum; RS; remaining skin; Clobetasol; Tacrolimus; Nanostructured lipid carriers; Skin perm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Halloysite; Chitosan oligosaccharide; Nanocomposite; Wound healing; In vitro cell culture; In vivo murine model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; ACE; angiotensin-converting enzyme; AChE; acetylcholine esterase; AD; Alzheimer's disease; AMPK; AMP-activated protein kinase; AP-1; activator protein 1; Aβ; amyloid beta; CaSR; calcium-sensing receptor; COS; chitosan oligosaccharide; COX-2; cyclooxygena
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; CFU; colony-forming units; CMC; carboxymethyl cellulose; COS; chitosan oligosaccharide; EFSA; European Food Safety Authority; EU; European Union; FAO; Food and Agriculture Organization; FOS; fructo­oligosaccharides; GRAS; generally regarded as safe; GOS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Chitosan oligosaccharide (PubChem CID: 3086191); Kojic acid (PubChem CID: 3840); N-methylpiperazine (PubChem CID:53167); Benzaldehyde (PubChem CID:240); Pyridine (PubChem CID: 1049); N,N-dimethylformamide (PubChem CID: 6228); Thionyl chloride (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; MFC; microfiber cellulose; MCC; microcrystalline cellulose; CNF; cellulose nanofibers; MF-Std; microfiber standard; TO-MF; TEMPO-oxidized microfiber; AgBr@TO-MF; silver bromide at TEMPO-oxidized microfiber; AgCl@TO-MF; silver chloride at TEMPO-oxidized mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Enterotoxigenic Escherichia coli K88+; Chitosan oligosaccharide; Enterococcus faecalis CG1.0007 probiotic; Growth performance; Diarrhea incidences; Piglets;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Polymeric nanoparticles; Dual coating; Chitosan oligosaccharide; Poly (ethylene glycol)-poly (d,l-lactic acid) (PEG-PDLLA); Tumor accumulation; Interstitial penetration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Ferrocene; Chitosan oligosaccharide; Stimuli-responsive nanoparticles; 5-Fluorouracil; Synergistic effect; 5-Fluorouracil (PubChem CID: 3385); Sodium hypochlorite (PubChem CID: 23665760); Hydrogen peroxide (PubChem CID: 784); Sodium tetrahydridoborate (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; GHF, glycoside hydrolase family; PCR, polymerase chain reaction; SDS–PAGE, sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis; TLC, thin layer chromatographyChitosanase; Chitosan oligosaccharide; Site-directed mutagenesis; Paenibacillus cookii
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; APE, apurinic/apyrimidinic endonuclease; BER, base excision repair; COS, chitosan oligosaccharide; RAS, renin–angiotensin system; STZ, streptozotocinAPE; Apoptosis; Chitosan oligosaccharide; Diabetes; Kidney; p53; Rat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الیگوساکارد کیتوزان; Chitosan oligosaccharide; Polymerization degree; Acetyl group; Matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry; Structure–activity relationship