اسید سینامیک

در این صفحه تعداد 172 مقاله تخصصی درباره اسید سینامیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اسید سینامیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; IC50; the concentrations required for 50% growth inhibition; 4CL; 4-coumarate-CoA ligase; MDCA; phenylpropanoid 3,4-(methylenedioxy)cinnamic acid; Allelopathy; Asparagus decline; Autotoxicity; Phytotoxity; Cinnamic acid; Replant problem;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; AFM; atomic force microscopy; ETA; ethanolamine; ETD; ethylenediamine; FHSO; fully hydrogenated soybean oil; HCO; hydrogenated castor oil; R-diamide; diamide with cinnamic ring attached; SFFA; saturated free fatty acid; Cinnamic acid; Fully hydrogenated s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; Bioactive molecules; Delivery systems; Enzymes; Fruit juice additives; Functional food; Probiotics; AA; acrylic acid; ALG; alginate; Arto; artocarpanone; AsA; ascorbic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; °Bx; Brix degree; CaCl2; calcium chloride; CaS; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; Ethanol; Hepatoxicity; Cinnamic acid; Syringic acid; Nrf2; CYP2E1; ADH; alcohol dehydrogenase; ALT; alanine aminotransferase; AST; aspartate aminotransferase; BUN; blood urea nitrogen; CA; cinnamic acid; COX-2; cyclooxygenase-2; Cr; creatinine; CRP; C-rea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; 3T3; standard fibroblast cell line; BTH; bovine testicular hyaluronidase; COSY; correlation spectroscopy; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DOSY; diffusion ordered spectroscopy; DS; degree of substitution; E; irradiati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; CA; cinnamic acid; CTC; chlortetracycline; DAD; diode array detector; DC; doxycycline; DI; deionized water; ESI; electrospray ionization; HPLC; high performance liquid chromatography; MS/MS; tandem mass spectrometry; OTC; oxytetracycline; RTC; rolitetracy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; Phomopsis sp.; Antibacterial activity; Biosynthesis; Multidrug resistance; Foodborne pathogen; phenylalanine; Phe; cinnamic acid; Ca; p-Coumaric acid; pC; pinoresinol; Pin; pinoresinol diglucoside; PDG; glucose; Glu; tyrosine; Tyr; quercetin; QU; antibiot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; AP; aerial parts; CA; caffeic acid; CCD; central-composite design; CLA; chlorogenic acid; CNA; cinnamic acid; FA; ferulic acid; F; flowers; GA; gallic acid; L; leaves; pCA; p-coumaric acid; PRCA; protocatechuic acid; RSA-DPPH; DPPH radical scavenging acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; LTy; L-tyrosine; MT; mushroom tyrosinase; MePAPh; 4-[(4-Methylphenyl) azo]-phenol; PA; phthalic acid; CA; cinnamic acid; BmT; Bacillus megaterium tyrosinase; MD; Molecular Dynamic; ADT; AutoDock Tools; Substrate inhibition; Regulatory site; Non-specific b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; Guizhi Fuling capsule; Primary dysmenorrhea; Pharmacokinetic-pharmacodynamic model; Anti-dysmenorrhea effect; Ratios of PGE2/PGF2α and 6-Keto-PGF1α/TXB2; ALB; albiflorin; AMY; amygdalin; ARA; arachidonic acid; AUC0-t; area under the time-concentration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; Hepatitis C virus; Cinnamic acid; STAT3; Reactive oxygen species; HCV; hepatitis C virus; IFN; interferon; ROS; reactive oxygen species; STAT3; signal transducer and activator of transcription 3; JAK; Janus kinase; IL-6; interleukin-6; OAS3; 2′-5′-oli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اسید سینامیک; BBB, blood brain barrier; CNS, central nervous system; DTI, drug targeting index; GB, ginkgolide B; LC–MS/MS, liquid chromatography tandem mass spectrometry; GBC, ginkgolide B cinnamateGinkgolide B; Cinnamic acid; Blood brain barrier; Brain-targeting; LC–