برنامه های بالینی

در این صفحه تعداد 98 مقاله تخصصی درباره برنامه های بالینی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI برنامه های بالینی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; ABC; Accelerated blood clearance; BBB; Blood brain barrier; CH; Cholesterol; CHEMS; Cholesteryl hemisuccinate; DOPE; 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DPPC; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPG2; 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; Image-based flow cytometry; Clinical applications; Cancer; Cellular heterogeneity; T-cell; Hematopoiesis; Tropical disease; Skeletal muscle maturation; Type II diabetes, cardiovascular disease; ImageStream; FlowSight; Apoptosis; Exercise; Resistance train
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; Noble gases; Chemically inert; Clinical applications; In vitro and in vivo studies; Drug delivery; CNS; central nervous system; logP; log of the octanol-water partition coefficient; L1; L2, Ostwald coefficients; DMPC; 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; acupuncture; clinical applications; East meets West; fascia; Layer Analysis Method; skin-vessel-muscle-sinew-bone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; acupuncture; acupuncture point specificity; clinical applications; neurobiological mechanism; somato-autonomic reflex; Western medical acupuncture
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; Advanced MR imaging; Clinical applications; Diffusion tensor imaging, DTIAD, Alzheimer disease; ADC, Apparent diffusion coefficient; DAI, Diffuse axonal injury; DES, Direct cortical and subcortical electrical stimulation; DSI, Diffusion spectrum imaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; Triple-negative breast cancer; Genomics; Epigenomics; Transcriptomics; Proteomics; Clinical applications; TNBC; triple-negative breast cancer; ER; estrogen receptor; PR; progesterone receptor; HER2; epidermal growth receptor 2; LOH; loss of heterozygoty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: برنامه های بالینی; ALP; alkaline phosphatase; AMMC; amelanotic elanocytes; APAP; acetaminophen; ARF; acute renal failure; AST; aspartate aminotransferase; CCP; Cuscuta chinensis polysaccharides; CHO; cholesterol; CK; creatine kinase; CK-MB; creatine kinase muscle and brain