کلومیفامین

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره کلومیفامین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کلومیفامین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; CNS; central nervous system; GFAP; glial fibrilary acidic protein; OGD; oxygen-glucose deprivation; Intermediate filaments (nanofilaments); Astrocytes; Clomipramine; Epoxomicin; Neuroprotection; Oxygen and glucose deprivation; Oxidative stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; AB; Alamar Blue; ANOVA; Analysis of variance; BBB; Blood brain barrier; CLM; Clomipramine; FCCP; Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)-phenylhydrazone; DCFDA; 3,7-Dichlorodihydrofluorescein diacetate; FLX; Fluoxetine; GSH; Glutathione; IC50; Inhibitor con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; Selective serotonin reuptake inhibitors; Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors; Focal epilepsy; Clomipramine; Bupropion; Animal models of epilepsy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; Obsessive compulsive disorder (OCD); Transcutaneous electrical acupoint stimulation (TEAS); Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS); Serotonin reuptake inhibitors (SRIs); Cognitive behavioral therapy (CBT); Clomipramine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; Neuropathic pain; Mechanical hyperalgesia; 5-HT2A receptors; PDZ proteins; Fluoxetine; Duloxetine; Clomipramine; GABA; Alpha-methyl-5-hydroxy-tryptamine maleate (PubChem CID: 2107); M100907 (PubChem CID: 60858); Bicuculline (PubChem CID: 10237); Fluoxetin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; bp; base pairs; CLO; clomipramine; EA; ECG alterations; ECG; electrocardiographic; NEA; no ECG alterations; NI; non-infected; NIT; non-infected treated with CLO; OD; optical density; p.i; post infection; PCR; polymerase chain reaction; qPCR; quantitative
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلومیفامین; females; gender; clomipramine; serotonergic system; hippocampus; orbitofrontal cortexACTH, adrenocorticotropic hormone; ANOVA, analysis of variance; CA, cornu ammonis; CMS, chronic mild stress; CRH, corticotropin releasing hormone; DIG, digoxygenin; DRN,