آشنایی با موضوع

کلوستریدیوم از باکتری‌های میله‌ای شکل، گرم مثبت و بی‌هوازی اجباری است و در وضعیت کم اکسیژن (بی هوازی) بهتر رشد می‌کند. این باکتری دارای هاگ و خاکزی می‌باشد. هاگ در جنس کلستریدیوم معمولاً انتهایی یا نزدیک به انتها می‌باشد. اغلب متحرک دارای تاژک ازنوع پری تریش می‌باشند. آزمون‌های کاتالاز واکسیداز در جنس کلستریدیوم منفی می‌باشد. بیماری‌هایی که در ارتباط با این باکتری‌ها ایجاد می‌شود با واسطه اگزوتوکسین آنهاست. گونه‌های جنس کلوستریدیم: _ کلوستریدیوم دیفیسیله؛ _ کلوستریدیوم استوبوتیلیکوم؛ _ کلوستریدیوم بوتولینوم؛ بیماریزا، عامل بیماری بوتولیسم؛ _ کلوستریدیوم بوتیریکوم؛ _ کلوستریدیوم تتانی؛ بیماریزا، عامل بیماری کزاز؛ _ کلوستریدیوم ترموسلوم؛ _ کلوستریدیوم تیروبوتیریکوم؛ _ کلوستریدیوم پاستوریانوم؛ _ کلوستریدیوم پرفرنژنس عامل اصلی بیماری قانقاریا است؛ _ کلوستریدیوم کائووه‌ای؛ _ کلستریدیوم باراتی؛ _ کلستریدیوم بایفر منتاس؛ _ کلستریدیوم سوردلی.
در این صفحه تعداد 321 مقاله تخصصی درباره کلوستریدیوم که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده کلوستریدیوم
مقالات ISI کلوستریدیوم (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلوستریدیوم ; ABE; aceton-butanol-ethanol; ANI; average nucleotide identity; dDDH; digital DNA-DNA hybridization; EB; ethidium bromide; EMS; ethyl ester of methanesulfonic acid; FBA; flux balance analysis; FC; flow cytometry; GENRE; genome-scale network reconstruction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلوستریدیوم ; Bifidobacteria; Neonate; Microbiota; Formula; GE; gestational age; BIF species; Bifidobacterium; CLO species; Clostridium; MLMs; mixed linear models; MGLMs; mixed general linear models; MAR; missed at random; ESPGHAN; European Society for Paediatric Gastr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلوستریدیوم ; BGP; biogas plant; B.; Bacillus; C.; Clostridium; HPLC; high performance liquid chromatography; Lb.; Lactobacillus; MPN; most probable number; PCR; polymerase chain reaction; qPCR; real-time quantitative PCR; P.; Pediococcus; Ps.; Pseudoramibacter; S.; St
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلوستریدیوم ; ADFom; acid detergent fiber exclusive of residual ash; ADG; average daily gain; AIC; Akaike's information criterion; BW; body weight; CaO; calcium oxide; CP; crude protein; DM; dry matter; IVDMD; in vitro dry matter digestibility; lignin (sa); lignin de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلوستریدیوم ; Co-culture; Rhodobacter; Clostridium; Hydrogen; Photofermentation; StarchBchl, bacteriochlorophyll; DF, dark fermentation; VFAs, volatile fatty acids
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کلوستریدیوم ; CAFO; confined animal feeding operation; cfu; colony forming units; C:N; ratio of carbon to nitrogen; E; (swine manure lagoon) effluent; G +; Gram-positive bacteria; G −; Gram-negative bacteria; GC; gas chromatographic; L; (broiler) litter; MC; mortal