نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Blast furnace cement; Coastal Sea; Coal-fired power plant; Eutrophication; Sediment; Recycled material;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Low-low temperature electrostatic precipitator; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Removal mechanism; Ultra-low emission; Coal-fired power plant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Post-combustion CO2 capture; Coal-fired power plant; Chilled ammonia process; Absorption refrigerator; Vapor compression refrigerator; Coefficient of performance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Hazardous trace elements; Coal-fired power plant; Emission; Transformation mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Coal-fired power plant; Control-oriented modeling; Sliding mode control; Adaptive feedback linearization; Chattering reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Coal-fired power plant; Condenser; Shell-and-tube heat exchanger; Numerical simulation; On-condition monitoring;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Human health risk assessment; Coal-fired power plant; Air pollution; Chemical-transport model; Carcinogenic risk; Hazard quotient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Solar thermal power; Coal-fired power plant; Pinch point analysis; Exergy analysis; Solar contribution analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Hybrid filter; Mercury speciation; Fine particulate; Coal-fired power plant; Electrostatic precipitator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; China; Carbon capture and storage; Coal-fired power plant; Levelized cost of electricity; Cost of CO2 avoided; Variability and uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Mercury emission and removal; Coal-fired power plant; Ultra-low emission; Transformation process; TPDD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Flue gas cooling; Low-temperature heating surface; Dewpoint corrosion; Viscous ash deposition; Coal-fired power plant; Acid condensation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Oxy-combustion; Coal-fired power plant; Energy storage; Cryogenic oxygen storage; Process modelling; Process simulation; Techno-economic analysis; ASU; air separation unit; CCS; carbon capture and storage; CPU; CO2 compression and purification unit; CFPP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Air preheater; Coal-fired power plant; Dew point corrosion; Viscous ash deposition; Sulphuric acid condensation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Emission regulation policies; Sustainable operations; Coal-fired power plant; Data envelopment analysis; Learning curve; Reusable environmental investment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Soil; Coal-fired power plant; Environmental radioactivity; Emanation coefficient; Radon mass exhalation rate; Radon surface exhalation rate; Effective dose;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Coal-fired power plant; Cold-end system; Condenser pressure; Variable speed pump; Pseudo-online optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Novel power generation system; Coal-fired power plant; Process modelling and simulation; Techno-economic analysis; Calcium looping; Decarbonisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Naturally occurring radionuclides; Radioactivity; Coal-fired power plant; Particulate emission; Radiological hazards; Inhalation risk;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Particulate mercury; Temporal and spatial variation; Mercury species; Coal-fired power plant; Southeast coast of China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Performance degradation; Performance diagnosis; Advance exergy analysis; Endogenous exergy destruction; Coal-fired power plant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Coal-fired power plant; Natural-gas-fired power plant; Life cycle; Water use; Carbon capture and storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نیروگاه زغال سنگ از کار افتاده است; Lower heating value; Online identification; Boiler-side whole process; Dynamic modeling; Coal-fired power plant