سیاست مشترک کشاورزی

در این صفحه تعداد 145 مقاله تخصصی درباره سیاست مشترک کشاورزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیاست مشترک کشاورزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Discrete Choice Modelling; Common Agricultural Policy; Agri-Environment Schemes; Scenario Assessment; Farming Systems; High Nature Value Farmland;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Causal loop diagrams; Common Agricultural Policy; Complexity; Futures research; Systems dynamics; Wicked problems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; ACIAR; Australian Centre for International Agricultural Research; CA; conservation agriculture; CAP; common agricultural policy; C3 and C4; two pathways of photosynthesis; EU; European Union; EUE; energy-use efficiency; FACE; Free-air CO2 enrichment; FY;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Agriculture; Greenhouse gas emissions; Marginal abatement cost curves; Methodology; CAP; Common Agricultural Policy; FADN; Farm Accountancy Data Network; IPCC-NI; Intergovernmental panel on Climate Change guidelines for national GHG inventories; LCA; Life
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; APA; Portuguese Environment Agency (Agência Portuguesa do Ambiente); CAP; Common Agricultural Policy; CCDR; Commission for Regional Coordination and Development (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional); CERCLA; Comprehensive Environmental
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; High nature value farmland; HNV; Common agricultural policy; Nature conservation; Grassland; Remote sensing; One-class classification; Maxent; RapidEye;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Agent-based modelling; Agri-environment measures; ALMaSS; Biodiversity; Common agricultural policy; Ecological Focus Areas; European brown hare; Farmland; Greening; Land-use change; Lepus europaeus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Afforestation; Carbon management; Climate change mitigation; Common Agricultural Policy; Grassland biodiversity; Habitats Directive;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Impact assessment; Science policy interface; Knowledge brokerage; Common agricultural policy; Rural development programme measures;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; CAP; Common agricultural policy; CT; conventional tillage; DRT; deep reduced tillage; GHG; greenhouse gas; GM; gross margin; NE; net energy; NM; net margin; WOSR; oilseed rape; RT; reduced tillage; RP; rotational ploughing; SI; sustainable intensification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Common Agricultural Policy; Agricultural policy; European Union; Nutrition; Non-communicable disease; Obesity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Good Agricultural and Environmental Conditions; Common Agricultural Policy; Soil erosion; Soil organic carbon; Carbon sequestration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; CAP; Common Agricultural Policy; EC; European Commission; EQR; Ecological Quality Ratio; FADN; Farm Accountancy Data Network; ND; Nitrates Directive; IHW; Information House Water; LMM; Minerals Policy Monitoring Programme; MINAS; Mineral Accounting System
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Lignocellusic biomass; Miscanthus; Agroecosystem modeling; CERES-EGC; Bioethanol; CAP; common agricultural policy; DM; dry matter; GCM; general circulation model; GHG; greenhouse gas; GIS; geographical information system; GWP; global warming potential; LC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; Environmental assessment; Dairy farm; Mountain; Organic method; LCA; Ecosystem services; BASE; Baseline Scenario; BEEF; Milk-Beef production system Scenario; CAP; Common Agricultural Policy; DM; dry matter; ES; ecosystem services; FPCM; Fat and Protein Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیاست مشترک کشاورزی; CAP; Common Agricultural Policy; EIV-L; Ellenberg Indicator Value for Light; EIV-N; Ellenberg Indicator Value for Nitrogen; NE; not eligible; SBA; Swedish Board of Agriculture; CAP; Diversity; European Union; Plant; Tree density;