همبستگی

در این صفحه تعداد 711 مقاله تخصصی درباره همبستگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده همبستگی
مقالات ISI همبستگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; Fatty acids; Carotenoids; Aggregation; Amphiphiles surface analysis; Carboxylic acids; Conjugation; Lipids; Phospholipids; Micelles; Surfactants; Sodium; Potassium; Cesium; Imaging agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; CDNB; 1-chloro-2,4-dinitrobenzene; EPNP; 1,2-epoxy-3-(p-nitrophenoxy)propane; GSH; glutathione; GST; glutathione transferase; HClO4; perchloric acid; HLC; human liver cytosol; HPLC; high-performance liquid chromatography; IDRs; idiosyncratic drug reaction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; AL; alantolactone; AL-GSH; glutathione conjugate of alantolactone; AL-Cys; cysteine conjugate of alantolactone; AUC; area under the concentration-time curve; Cys; cysteine; CYP450; cytochrome P450; DAD; diode array detector; GSH; glutathione; GST; glutath
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; APC; antigen-presenting cell; BMA; butyl methacrylate; C16; 2-(R/S)-hexadecanoic acid; (C18)2; N,N-dioctadecyl succinamic acid; CFA; complete Freund's adjuvant; CuAAC; copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition; DLS; dynamic light scattering; ELISA; enzy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; ch, chitosan; spm, spermine; spmd, spermidine; BE-333, 3,7,11,15 tetrazaheptadecane; FTIR, Fourier transform infrared spectroscopyPolyamine; Chitosan; Conjugation; Stability; Thermodynamic; Modeling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; Spm; spermine; Spmd; spermidine; BE-333; 3,7,11,15-tetrazahepta-decane.4HCl; BE-3333; 3,7,11,15,19-pentazahenicosane.5HCl; HSA; human serum albumin; BSA; bovine serum albumin; b-LG; beta-lactoglobulin; FTIR; Fourier transform infrared; Polyamine; Serum pr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; Avidity; Affinity; Binding kinetics; Conjugation; AntibodyIgG, immunoglobulin G; BioNP, bionanoparticle; SPR, surface plasmon resonance; Mes, 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate; EDC, N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همبستگی; Pectin; Pea protein isolate; Conjugation; Emulsifying activity; Rheological properties; Emulsion; Citric acid (PubChem CID: 311); Potassium dihydrogen phosphate (PubChem CID: 516951); Dipotassium hydrogen phosphate (PubChem CID: 24450); Acrylamide (PubChe