ماتریس کوواریانس

در این صفحه تعداد 204 مقاله تخصصی درباره ماتریس کوواریانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ماتریس کوواریانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; Discrete time scale; Periodic debugging; Profile likelihood; Covariance matrix; Coverage probability; Heterogeneous error detection probability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; Covariance matrix; Double shrinkage; High dimension; Large sample; Non-normal distribution; Normal distribution; Linear shrinkage estimator; Risk function; Shrinkage
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; primary, 62H12; secondary, 62F12Adaptive thresholding; Covariance matrix; Differential co-expression analysis; Differential correlation matrix; Optimal rate of convergence; Sparse correlation matrix; Thresholding
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; primary, 62H12, 62H10; secondary, 62F12, 94A17Asymptotic optimality; Central limit theorem; Covariance matrix; Determinant; Differential entropy; Minimax lower bound; Sharp minimaxity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; Super resolution; Data-driven Gaussian process regression; Prototype-based Gaussian process regression; Covariance matrix; Low resolution; High resolution
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; Parameter identification; Inverse problem; Nitrogen ionization; Bayesian inference; Covariance matrix; Stochastic modeling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ماتریس کوواریانس; primary, 62C20, 62F10; secondary, 62H12Commutator subgroup; Covariance matrix; Least favorable prior; Statistical decision theory; Stein’s loss; Wishart distribution