مصرف روزانه

در این صفحه تعداد 152 مقاله تخصصی درباره مصرف روزانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مصرف روزانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; ANOVA; analysis of variance; BE; biomonitoring equivalent; BMI; body mass index; CHMS; Canadian Health Measures Survey; CSTEE; Scientific Committee on Toxicity, Ecotoxicity and the Environment; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DI; daily intake; DnBP; di-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; Plasticizers; Phthalates; Non-phthalates; Indoor dust; Daily intake; Childcare facilities; Homes; Salons; ATBC; acetyl tri-n-butyl citrate; BBP; butyl benzyl phthalate; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHA; di-(2-ethylhexyl) adipate; DEHP; di-(2-ethylhexyl) ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; Daily intake; EDI; ADI; Safety margin metrics; Food; Organophosphorus pesticides; Peaches; Risk assessment; Risk characterization; Risk-informed decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; Dietary supplements; Food supplements; Essential elements; Potentially toxic elements; Daily intake; Recommended daily allowance (RDA); Maximum allowable levels (MALs); Tolerable upper intake levels (UL); Permissible daily exposure (PDE); Food composition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; BBzP; benzyl butyl phthalate; DBP; dibutyl phthalate; DEHP; di-2-ethylhexyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; DiBP; di-iso-butyl phthalate; DiNP; di-iso-nonyl phthalate; DMP; dimethyl phthalate; DnBP; di-n-butyl phthalate; MBzP; mono benzyl phthalate; MC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; 2OH-MiBP; mono 2-hydroxy-isobutyl phthalate; AC; abdominal circumference; AGD; anogenital distance; ASD; autism spectrum disorder; ATSDR; Agency for Toxic Substances and Disease Registry; BBzP; benzyl butyl phthalate; BMI; body mass index; BPD; biparietal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; Children; Phthalate metabolites; Mother-child pairs; Father-child pairs; Phthalate exposure; BBzP; benzyl butyl phthalate; BSTFA; N,O-bis(trimethylsilyl)-trifluoro acetamide; BW; body weight; CE; creatinine clearance rate; DBP; dibutyl phthalate; DEHP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; BMI; body mass index; BW; body weight; EDI; estimated daily intake; GC; gas chromatograph; HQ; hazard quotient; IRIS; Integrated Risk Information System; LOD; limits of detection; MS; mass spectrometer; PBDEs; polybrominated diphenyl ethers; QA; quality a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; AGD; anogenital distance; BBP; butyl benzyl phthalate; CE; creatinine excretion; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; DEP; diethyl phthalate; DI; daily intake; DNEL; Derived No Effect Level; DiBP; diisobutyl phthalate; DiNP; diison
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مصرف روزانه; AAS; atomic absorption spectrophotometer; ANOVA; analysis of variance; BDL; below detection limits; CA; cluster analysis; CAS; Chinese Academy of Sciences; Cd; cadmium; Cr; chromium; CRL; Centralized Resource Laboratory; Cu; copper; DIM; average daily int