تجزیه و تحلیل داده ها

در این صفحه تعداد 128 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل داده ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل داده ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Data analytics; Alien species; Protected areas; Mixed effects models; Spatial statistics; Biological invasions; Non-native species;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Vehicle crashes; Injury severity classification; Imbalanced data; Machine learning; Data analytics; Automated vehicle safety;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Mineral economics; Resource management; Global ore grade distribution; Data science; Data analytics; Phosphates trade;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Social network analysis; Regression and classification models; Time series; Forecasting methods; Customer profiling; Data analytics; Customer relationship management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Incomplete data analysis; Partial similarity; Multiside similarity; Privacy preservation; Kernel ridge Regression (KRR); Missing values; Data imputation; Kernel method; Cloud computing; Data analytics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Big data; Data analytics; Machine learning; Big data visualization; Decision-making; Smart agriculture; Smart city application; Value-creation; Value-discover; Value-realization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Automotive industry; Big data; Car reviews; China; Customer experience; Customer satisfaction; Data analytics; Empirical research; Expectation-confirmation theory; Product price; Product popularity; Regression model; Secondary data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Cyber manufacturing; Bearing health analysis; Remaining useful life prediction; Data analytics; Deep learning; Industrial big data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل داده ها; Longitudinal cross-sector analysis; Open data portal; Service capability; Open data; Big data; Data analytics; Open innovation; Open data policy intensity; Citizens/portal users;