دلفینیدین

در این صفحه تعداد 41 مقاله تخصصی درباره دلفینیدین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دلفینیدین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; Anthocyanins (PubChem CID: 145858); Gallic acid (PubChem CID: 370); 4-Hydroxybenzoic acid (PubChem CID: 135); 4-Hydroxybenzaldehyde (PubChem CID: 126); 3-O-Methylgallic acid (PubChem CID: 19829); Protocatechuic acid (PubChem CID: 72); Phloroglucinol aldeh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; CC; carbon-carbon double bond; COOH; carboxyl; Cy; cyanidin; Dp; delphinidin; E; trans; GC; p-coumaryl-glucose unit; Mv; malvidin; OH; hydroxyl; Pg; pelargonidin; pKH; hydration constant; Pn; peonidin; Pt; petunidin; SAR; structure-activity relationsh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; Akt; serine/threonine specific protein kinase B; Cy; cyanidin; Cy3G; cyanidin 3-O-glucoside; Dp; delphinidin; Dp3G; delphinidin 3-O-glucoside; eNOS; endothelial NO synthase; ERK1/2; extracellular-signal-regulated protein kinase 1 and 2; GSK3β; glycogen s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; AA; arachidonic acid; ADP; adenosine diphosphate; AIF; apoptosis-inducing factor; AMPK; AMP-activated protein kinase; ANT; adenine nucleotide translocase; Apaf-1; apoptotic protease activating factor-1; ATP; adenosine triphosphate; ATP-ase; ATP synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; acgal; acetylgalactose; acglu; acetylglucose; ACNs; anthocyanins; ara; arabinose; AT; adipose tissue; BB; blueberry/bilberry(ies); BJ; biotransformation of blueberry juice; Cy; cyanidin; C3G; cyanidin-3-glucoside; Dp; delphinidin; D3G; delphinidin-3-gluco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; AOH; alternariol; ATXII; altertoxin II; DCF; dichlorofluorescein; DEL; delphinidin; EV; expected value; FPG; formamidopyrimidin-DNA-glycosylase; GA; gallic acid; PGA; phloroglucinol aldehyde; ROS; reactive oxygen species; SRB; sulforhodamine B; WST; water
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; OS; Oxidative Stress; ROS; Reactive Oxygen Species; RNS; Reactive Nitrogen Species; PG; Pelargonidin; CY; Cyanidin; DP; Delphinidin; PN; Peonidin; PT; Petunidin; MA; Malvidin; DFT; Density Functional Theory; HF; Hartree Fock; HAT; Hydrogen Atom Transfer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; 3glc; 3-monoglucosylated; 35diglc; 3,5-diglucosylated; AA; antioxidant activity; ANOVA; analysis of variance; AOAC; association of official analytical chemists; cy; cyanidin; dp; delphinidin; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FS; Fe2SO4 or ferric sulfa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; Cya; cyanidin; Peo; peonidin; Pet; petunidin; Del; delphinidin; Mal; malvidin; Ara; arabinoside; Gal; galactoside; Glu; glucoside; Bilberry anthocyanins; Vaccinium myrtillus; Pharmacokinetic; Mass spectrometry; Glucose transporters; sGLT1 and GLUT2; Compu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; ANS; anthocyanin synthase; Chl; chlorophyll; CHS; chalone synthase; CHI; chalone flavaone isomerase; CYA; cyanidin; DEL; delphinidin; DHQ; dihydroquerctin; DHM; dihydromyricetin; F3′H; flavanone 3′-hydroxylase; F3′5′H; flavanone 3′,5′- hydroxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; ER; estrogen receptor; ERRα; estrogen-related receptor α; FCCP; carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone; Delph; delphinidin; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; mtDNA; mitochondrial DNA; ND5; NADH dehydrogenase subunit 5; NO; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; CFU; colony forming units; Cy; cyanidin; Cy-3-glu; cyanidin-3-glucoside; Cy-3-rut; cyanidin-3-rutinoside; Dp; delphinidin; Dp-3-glu; delphinidin-3-glucoside; Dp-3-rut; delphinidin-3-rutinoside; Blackcurrant juice; Salmonella enterica serovar Typhimurium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; AOMT; anthocyanin O-methyltransferase; CHI; chalcone isomerase; CHS; chalcone synthase; Cy; cyanidin; DAV; days after veraison; Dp; delphinidin; DFR; dihydroflavonol-4-reductase; F3H; flavanone 3-hydroxylase; F3′5′H; flavonoid-3′5′-hydroxylase; F3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; AAPH; α,α′-azodiisobutyramidine dihydrochloride; ABTS; 2,2′-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid); APCI; atmospheric pressure chemical ionisation; BSA; bovine serum albumin; CA; slope of the linear fit obtained for the calibration curve (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دلفینیدین; Cy; cyanidin; Dp; delphinidin; DFR; dihydroflavonol 4-reductase; DHK; dihydrokaempferol; DHQ; dihydroquercetin; F3′H; flavonoid 3′-hydroxylase; F3′5′H; flavonoid 3′,5′-hydroxylase; LCy; leucocyanidin; LPg; leucopelargonidin; LDp; leucodelphini