غربالگری مواد مخدر

در این صفحه تعداد 303 مقاله تخصصی درباره غربالگری مواد مخدر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غربالگری مواد مخدر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; Human induced pluripotent stem cells; Hepatocyte-like cells; Differentiation; Large-scale; Drug screening; Regenerative medicine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; CaMKII; calcium/calmodulin dependent protein kinase type II; NMDAR; N-methyl-d-aspartate receptor; GluN2B; full length GluN2B subunit of NMDAR; MLS-NR2B; GluN2B residues 1271-1311 with a mitochondrial localizing sequence; MK-801; (5S,10R-(+)-5-Methyl-10
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; Ebola virus; Hemorrhagic fever; Viral life cycle modeling system; Drug screening; FDA drugs; Repurposing; EBOV; Ebola virus; EVD; EBOV disease; VHF; Viral hemorrhagic fever; trVLP; transcription- and replication-competent virus-like particle; HTS; High-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; 3D-MCTS; Three-dimensional Multicellular Tumor Spheroids; Tumor-ECM; Tumor Extracellular Matrix; 3D; Three-Dimensional; TME; Tumor Microenvironment; MSCs; Mesenchymal Stem Cells; PLL; Poly-L-Lysine; hADSCs; Human Adipose-derived Stem Cells; ALP; Alkaline
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; Molecular receptors; Nanoprobes; Nanosensors; Nanochips; Drug screening; Nanomaterials; DFC; Drug-facilitated crime; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; GC/MS; Gas Chromatography/Mass Spectrometry; LC/MS; Liquid Chromatography/MS; HPTLC; High
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; Human embryonic stem cells; Human induced pluripotent stem cells; Cas9/CRISPR genome editing; Cardiomyocytes; Drug screening; Disease modelling; Maturation factors; Muscular thin films; Engineered heart tissue; Automated scalability; High content platform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; Ketamine; Whole blood; Drug screening; Secondary ion mass spectrometry (SIMS); Principal-components analysis (PCA); Gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; FO; 5-FU+oxaliplatin; FI; 5-FU+irinotecan; FOC/FIC; FO/FI+Cetuximab; TILs; tumor infiltrating lymphocytes; TAMs; tumor associated macrophages; TAFs/CAFs; tumor/cancer associated fibroblasts; CRC; colorectal cancer; Spheroid model; Drug screening; Cancer c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; A-LAP; adipocyte-derived leucine aminopeptidase; APN; aminopeptidase N; HUVEC; human umbilical vein endothelial cells; VEGF; vascular endothelial growth factor; siRNA; small interfering RNA; Adipocyte-derived leucine aminopeptidase (A-LAP); Drug screening
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; Traditional Chinese herbal medicine; High-throughput; Drug screening; Three-dimensional cell culture; Embryonic stem cell; Cancer cell;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غربالگری مواد مخدر; HCC; hepatocellular carcinoma; CMap; Connectivity Map; MTT; 3-(4,5-cimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide; IC50; concentration required to inhibit cell growth by 50%; Drug screening; Support Vector Machines; Hepatocellular carcinoma;