بیوسنسورهای الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 104 مقاله تخصصی درباره بیوسنسورهای الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بیوسنسورهای الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; Bacterial detection; Whole-phage; Phage components; Electrochemical biosensors; Innovative tools;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; Layer-by-layer; Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT); Enzymes; Electrochemical biosensors; Surface plasmon resonance spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; Reduced graphene oxide; Pencil graphite electrodes; Electrochemical biosensors; Drug-DNA interaction; Electrochemical impedance spectroscopy; Differential pulse voltammetry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; AA; Ascorbic Acid; Ab; Antibody; AFM; Atomic Force Microscopy; AFP; α-Fetoprotein; AgNPs; Silver Nanoparticles; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; AuNCs; Gold Nanocubes; AuNPs; Gold Nanoparticles; BN; Boron Nitride; BNS; Boron Nitride Nanosheets; BSA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; Electrochemical biosensors; Electrochemical metallic nanoprobes; Multiplexing detection; Nanoparticles synthesis; Conjugation protocols; Clinical diagnosis; Food safety
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; Polymer nanocomposites; Conducting polymers; Voltammetric sensors; Electrochemical biosensors; DPV; Differential pulse voltammetry; SWV; Square wave voltammetry; LSV; Linear sweep voltammetry; CV; Cyclic voltammetry; AdSDPV; Adsorptive stripping different
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بیوسنسورهای الکتروشیمیایی; Electrochemical biosensors; Ion-selective electrodes; Galantamine hydrobromide; PVC membrane electrode; Carbon-paste electrode; Coated-wire electrode; Graphene oxide;