ایمنی حساس الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 280 مقاله تخصصی درباره ایمنی حساس الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمنی حساس الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Drug susceptibility test; Multi-drug resistant tuberculosis; Electrochemical immunosensor; Disposable MPT64 sensor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Electrochemical immunosensor; Pristine graphene; Ractopamine; Competitive immunoreaction; Liquid-phase exfoliation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Electrochemical immunosensor; Silver nanoparticles; Carbon nanospheres; Carcinoembryonic antigen; α-FetoproteinCEA, carcinoembryonic antigen; AFP, α-fetoprotein; CNSs, carbon nanospheres; Thi, thionine; NP, nanoparticle; Ag, silver; Ab2, secondary antibod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Displacement; Alizarin Red S; Glucose; Phenylboronic acid; Carcino Embryonie antigen; Electrochemical Immunosensor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Protein-surface interactions; Pulse voltammetry; Surface regeneration; Reversible affinity interactions; Reusable biosensor; Electrochemical immunosensor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Poly(o-phenylenediamine)/Au nanocomposite; Poly(vinyl ferrocene-2-aminothiophenol)/Au nanocomposite; Electrochemical immunosensor; Carcinoembryonic antigen; Alpha-fetoprotein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid-beta; SPCE; Screen-Printed Carbon Electrode; anti-IgG-AP; anti-rabbit IgG antibody labeled with alkaline phosphatase; biotin-Aβ1-42; amyloid-beta 1-42 labeled with biotin; anti-Aβ1-42; amyloid-beta 1-42 monoclonal a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Electrochemical immunosensor; Nanosilver-doped bovine serum albumin microspheres; Tyramine signal amplification; Multienzyme assembly; Carcinoembryonic antigen;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمنی حساس الکتروشیمیایی; Platinum porous nanoparticles; Ionic liquid functionalized reduced graphene oxide; Electrochemical immunosensor; Carcinoembryonic antigen; Alpha-fetoprotein