جنین جنین

در این صفحه تعداد 135 مقاله تخصصی درباره جنین جنین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جنین جنین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; EB; embryoid body; ESC; embryonic stem cell; GAD67; glutamate decarboxylase 67 kDa isoform; GFAP; glial fibrillary acidic protein; MBP; myelin-basic protein; OLIG1/2; oligodendrocyte transcription factor 1/2; SOX2/10; SRY-box 2/10; S100β; S100 calcium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; PD; Parkinson's disease; iPSCs; induced pluripotent stem cells; hiPSCs; human induced pluripotent stem cells; PSCs; pluripotent stem cells; DA; dopamine; mDA; midbrain dopamine; fVM; fetal ventral mesencephalon; hESCs; human embryonic stem cells; SNpc;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; 5-HT; serotonin (5-hydroxytryptamine); A83-01; TGF-β kinase/activin receptor-like kinase inhibitor; ACTB; actin beta/beta-actin; ASCL1; achaete-scute homolog 1 (MASH1); ASOs; anti-sense oligonucleotides; Bcl-xL; b-cell lymphoma-extra large; BDNF; brain d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Human induced pluripotent stem cells; Defined culture conditions; Cell aggregates; Embryoid body; Spheroid; Microchamber array; Perfusion culture; Cell-based assay;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Cell sphere; Spheroid; Cell culture insert; Mouse embryonic stem cell; Hanging drop; Embryoid body; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; EBs; embryoid bodies; ES cells; embryonic stem cells; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; LIF; leukemi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; ESC; embryonic stem cell; EST; embryonic stem cell test; EB; embryoid body; EBT; embryoid body test; HTS; high-throughput screening; PM; prediction model; Embryonic stem cell test; Embryoid bodies; Developmental toxicity; Cardiac differentiation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Actb; beta-actin; AMED; amniotic membrane matrix-based ES-cell differentiation; AP; action potential; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DPBS; Dulbecco's phosphate-buffered saline; EB; embryoid body; Egfp; enhanced green fluorescent protein; ES-cell,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Nifedipine (PubChem CID: 4485); E4031 (PubChem CID: 3185); Dofetilide (PubChem CID: 71329); Lidocaine (PubChem CID: 3676); ZD7288 (PubChem CID: 123983); Verapamil (PubChem CID: 2520); Azimilide (PubChem CID: 9571004); Ranolazine (PubChem CID: 56959); Tert
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; BM; basement membrane; ECM; extracellular matrix; neonatal CMs; neonatal cardiomyocytes; CMs; cardiomyocytes; GBM; glomerular BM; SD; Sprague-Dawley; DPBS; phosphate buffered saline; KRB; Kreb׳s Ringer Bicarbonate Buffer; DMEM; Dulbecco׳s Modified Eag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; AA; ascorbic acid; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; BDNF; brain derived neurotropic factor; BMP; bone morphogenetic protein; DNMT; DNA methyltransferase; EB; embryoid body; EBNA1; Epstein-Barr nuclear antigen-1; ERK; extracellular signal-regulated ki
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; hiPSCs; human induced pluripotent stem cells; CMs; cardiomyocytes; hESCs; human embryonic stem cells; 2D; two dimensional; hPSCs; human pluripotent stem cells; EB; embryoid body; AP; action potential; APD 90; AP duration from the peak to 90% repolarizatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Mouse embryonic stem cells; Endoderm hepatic specification; Endothelial cells; VEGFR2; Epigenetic modifications; ESC; human embryonic stem cell; EB; embryoid body; AL End; mouse ESC-derived endoderm cells cultured alone; CC End; mouse ESC-derived endoderm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Myotonic Dystrophy type 1 (DM1); Human induced pluripotent stem cells; Cardiomyocytes; Electrophysiological analysis; Antiarrhytmic drugs; ACTN2; sarcomeric alpha actinin; AFM; atomic force microscopy; AP; action potential; APD; action potential duration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Antofine; Angiogenesis; AKT/mTOR; AMPK; HUVECs; mES; mouse embryonic stem; EB; embryoid body; HUVECs; human umbilical vein endothelial cells; VEGF; vascular endothelial growth factor; PECAM; platelet/endothelial cell adhesion molecule; ERK; extracellular
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; HC; hair cell; ES cell; embryonic stem cell; HIST2; HC induction method using ST2-CM; CM; conditioned medium; Math1-ES cells; ES cells with transfer of the Math1 gene; EB; embryoid body; NSC; neural stem cell; iPS cell; induced-pluripotent stem cell; Dox;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; bFGF; basic fibroblast growth factor; BrdU; 5 bromo-2-deoxyuridine; EB; embryoid body; ERK; extracellular signal regulated kinase; EX-527; 6-chloro-2 3 4 9-tetrahydro-1H-carbazole-1-carboxamide; hESCs; Human embryonic stem cells; iPSCs; induced pluripoten
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; hPS; human pluripotent stem; MYOD; Myogenic differentiation; PAX7; paired box 7; Dox; doxycycline; LV; lentivirus; NSG; NOD-scid gamma; TA; tibialis anterior; MC; minicircle; PP; parental plasmid; iPS; induced pluripotent stem; EB; embryoid body; CTR; con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; BSA; bovine serum albumine; EB; embryoid body; Fab; fragment antigen binding; hESC; human embryonic stem cells; HPLC; high-pressure liquid chromatograpy; HRP; horseradish peroxidase; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; IPTG; isopropyl β -d-1-th
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; OCT4; MYC; Fusion protein; Reprogramming; Transactivation domain; Induced pluripotent stem cells; AP; Alkaline Phosphatase; EB; Embryoid Body; ESC; embryonic stem cell; DBD; DNA-binding domain; HNFK; human neonatal foreskin keratinocyte; HUC-MSC; Human um
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; IVF; In vitro fertilization; ESC; Embryonic stem cells; AFP; Alpha fetoprotein; BMP4; Bone morphogenetic protein4; EB; Embryoid body; HNF4; Hepatocyte Nuclear Factor 4; GATA4; Global Transcription Factor Alpha 4; MSX1; Msh Homeobox 1; NF-68; Neurofilament
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; Embryonic stem cells; ESC-derived epiblast stem cells; O-GlcNAc; O-GlcNAc transferase; O-GlcNAcase; ESCs; mouse embryonic stem cells; EpiSCs; mouse epiblast stem cells; ESD-EpiSCs; ESC-derived EpiSCs; rESCs; reverted ESCs; O-GlcNAc; O-linked β-N-acetylgl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; ES cell; embryonic stem cell; EB; embryoid body; DHE; Dihydroethidium; DHR; Dihydrorhodamine 123; DTT; Dithiothreitol; GO; Gene Ontology; GSNO; S-nitrosoglutathione; H2O2; hydrogen peroxide; NO; nitric oxide; ODQ; 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3a]quinoxalin-1-on
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; CPC; cardiac progenitor cell; mAb; monoclonal antibody; hESC; human embryonic stem cell; MACS; magnetic-activated cell sorting; EB; embryoid body; Sca-1; stem cell antigen-1; KDR; kinase domain receptor; TGFβ1; transforming growth factor beta 1; cTnI; ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; BDNF; brain derived neurotropic factor; bFGF; basic Fibroblast Growth Factor; BSA; bovine serum albumin; CREB; cAMP response element binding protein; EB; embryoid body; EGFP; Enhanced Green Fluorescent Protein; ERK; Extracellular Signal-Regulated Kinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; AMY; amygdala; AFP; alpha fetoglobulin; AKT; protein kinase B; BPA; bisphenol A; DA; dopamine; 6-OHDA; 6-OH-dopamine; DOPAC; dihydroxyphenylacetic acid; EB; embryoid body; EDC; environmental endocrine disruptors; ESCs; embryonic stem cells; FACS; fluoresc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; mES; mouse embryonic stem cells; AR; androgen receptor; EB; embryoid body; EC; embryonal carcinoma; HCN4; hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel-4; MEF2C; myocyte enhancer factor 2C; AREs; androgen response elements; Fin; fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; DMSO; dimethylsulfoxide; Dex; dexamethasone; EB; embryoid body; ERK; extracellular signal-related protein kinases; ES; embryonic stem; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; JNK; c-Jun N-termianl kinases; LIF; leukemia inhibitory factor; MAPK; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جنین جنین; ES cells; embryonic stem cells; NC; neuronally differentiated ES cells; EB; embryoid body; LIF; leukemia inhibitory factor; miRNA; microRNA; 3′UTR; 3′ untranslated region; LSD1; lysine specific demethylase 1; Tuj1; neuronal class III β-tubulin 3; RT;