مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز

در این صفحه تعداد 402 مقاله تخصصی درباره مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Polychlorinated biphenyls; Signalling disruption; Secondary necrosis; Casein kinase 2; AKT; Serine/Threonine kinase 1; CAR; Constitutive androstane receptor; CASP3; Caspase-3; CD; Control diet; CD+; Control diet + Aroclor 1260 exposure; CDK; Cyclin depend
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Mesoporous silica; Organic modification; Steroid estrogen; Adsorption; Hydrophobicity; E1; Estrone; E2; 17β-estradiol; EE2; 17α-ethinyl estradiol; EDCs; Endocrine disrupting chemicals; STWs; Sewage treatment works; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; hypospadias; causality; disorders of sex development; genetics; mutation; AR; androgen receptor; EDCs; endocrine disrupting chemicals; SF1; steroidogenic factor 1;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Benchmark dose; Thyroid toxicity; Endocrine disrupting chemicals; Propylthiouracil; Ovariectomized rats; Point of departure;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; BP-1; 2,4-dihydroxybenzophenone; BP-2; 2,2′,4,4′-tetrahydroxybenzophenone; BP-3; 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BP-8; 2,2′-dihydroxy-4-methoxybenzophenone; 4-OH-BP; 4-hydroxybenzophenone; BPA; bisphenol A;; BPF; bisphenol F;; BPS; bisphenol S; BuP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Amh; anti-Müllerian hormone; BBP; butyl benzyl phthalate; Cyp11a1; cytochrome P450 family 11, subfamily A, polypeptide 1; DBP; di-n-butyl phthalate; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; EDCs; endocrine disrupting chemicals; FSH; follicle-stimulating hormone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Endocrine disrupting chemicals; Microfiltration membrane; Dynamic adsorption; Thomas' model; Organic membrane fouling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; ADI; acceptable daily intake; BMI; body mass index; BW; body weight; BP; bisphenol; BP-3; oxybenzone/benzophenone-3; BuP; butyl paraben; DEMOCOPHES; Demonstration of a study to Coordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale; EDCs; endocrin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; BBP; benzylbutyl phthalate; BP-3; benzophenone-3; BPA; bisphenol A; DEP; diethyl phthalate; D4; octamethylcyclotetrasiloxane; D5; decamethylcyclopentasiloxane; D6; dodecamethylcyclohexylsiloxane; DEHP; bis(2-ethylhexyl) phthalate; DPP; di-n-propyl phthala
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; 4-OH-BP; 4-hydroxybenzophenone; BP; butyl-paraben; BPA; bisphenol A; BPF; bisphenol F; BPS; bisphenol S; BP-1; 2,4-dihydroxybenzophenone; BP-2; 2,2′,4,4′-tetrahydroxybenzophenone; BP-3; 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone; BP-8; 2,2′-dihydroxy-4-methoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Phthalates; Breast cancer; Diet; Endocrine disruptor; Estrogenic receptor; EDCs; endocrine disrupting chemicals; DEHP; di(2-ethylhexyl) phthalate; BBzP; butylbenzyl phthalate; DnBP; di-n-butyl phthalate; DMP; dimethyl phthalate; DEP; diethyl phthalate; ME
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; 4-ABP; 4-aminobiphenyl; CI; confidence interval; CrI; credible interval; AA-Hb; acrylamide-hemoglobin; AcE; acetylcholinesterase; AhR; aryl hydrocarbon receptor; APFO; ammonium perfluorooctanoate; AR; androgen receptor; BBMP; 2,2-bis(bromomethyl)-1,3-prop
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator; DMR; differentially methylated region; EDCs; endocrine disrupting chemicals; ERα; estrogen receptor alpha; ESHRE-SIGA; European Society of Human Reproduction and Embryo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Environment; Epidemiology; Growth; DOHaD; Endocrine disrupting chemicals; Obesity; Environnement; Épidémiologie; Croissance; Origine développementale de la santé et des maladies; Perturbateurs endocriniens; Obésité;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; AhR; aryl hydrocarbon receptor; BMI; body mass index; BDE-47; tetra-bromodiphenyl ether; CAR; constitutive androstane receptor; DDE; dichlorodiphenyl dichloroethene; DDT; dichlorodiphenyl trichloroethane; EDCs; endocrine disrupting chemicals; GDM; gestati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Fecundability; Perfluorinated chemicals; Endocrine disrupting chemicals; Ovarian reserve; Thyroid hormones;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Acetyl-coenzyme A carboxylase alpha; (Acaca); Adipose tissue triglyceride lipase; (ATGL); (BM1); basal media 1; (BM2); basal media 2; (Cebpa); CCAAT/enhancer binding protein alpha; (Cebpb); CCAAT/enhancer binding protein beta; (Cebpd); CCAAT/enhancer bind
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; Antiandrogenic activity; Antiandrogen; Endocrine disrupting chemicals; Androgen receptor assay; Effect-directed analysis; Mass spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; children; endocrine disrupting chemicals; epidemiology; BPA; Bisphenol A; BPS; Bisphenol S; DEHP; Di-2-ethylhexyl phthalate; GM; Geometric mean; HOME; Health Outcomes and Measures of the Environment; MBzP; Mono-benzyl phthalate; MCNP; Mono-carboxynonyl ph
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; AChE; acetylcholinesterase; AGD; anogenital distance; BChE; butyrylcholinesterase; EDCs; endocrine disrupting chemicals; FAI; free androgen index; FSH; follicle-stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; OP; organophosphate; SHBG; sex hormone-binding g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مواد شیمیایی خرابکار غدد درون ریز; AOPs; advanced oxidation processes; BaP; benzo[a]pyrene; BOD; biochemical oxygen demand; COD; chemical oxygen demand; DAF; dry-spun acrylic fiber; DOC; dissoluble organic matters; DCDE; dichlorodiethyl ether; EDCs; endocrine disrupting chemicals; EF; elec