میزان انتشار انرژی

در این صفحه تعداد 380 مقاله تخصصی درباره میزان انتشار انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI میزان انتشار انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Dielectric breakdown; Dielectric breakdown strength; Dielectric breakdown toughness; Energy release rate; Conductive filament;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Surface effect; Piezoelectric materials; Cracked hole; Stress intensity factor; Electric displacement intensity factor; Energy release rate; Size dependent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Bimaterials; Elastic modulus mismatch; Energy release rate; Interfacial fracture; Poisson's ratio mismatch; Stress intensity factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Stress intensity factor; Energy release rate; Nozzles; Thermal shock; Plasticity; Stress relaxation; BMM, BMC; Monotonic and Cyclic stainless-steel Base Metal; FMA; Fracture Mechanics Assessment; PWR; Pressurized Water Reactor; SIF; Stress Intensity Facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; LME; Local Maximum Entropy; Max-ent; Maximum entropy; FEM; Finite Element Method; GFEM; Generalized Finite Element Method; IGA; Isogeometric Analysis; XIGA; eXtended Isogeometric Analysis; XFEM; eXtended Finite Element Method; PDE; Partial Differential Eq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Wind turbine blade; Adhesive joints; Geometric non-linearity; Virtual Crack Closure Technique (VCCT); Energy release rate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Asphalt shingles; Measured elastic properties; Digital image correlation; Numerical simulations; High wind-induced uplift pressure loading; Energy release rate; Roof structures; Structural analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Beam finite element; Beam cross section analysis; Energy release rate; Virtual Crack Closure Technique; Longitudinal cracks in beams;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Linear elastic; Embedded; Sharp crack; Beam; Near-tip; Stress intensity factor; Energy release rate; Physically inadmissible;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: میزان انتشار انرژی; Crack opening potential drop; Crack sliding displacement; Energy release rate; Field intensity factors; Fourier integral transform; Semi-permeable crack;