پایداری زیست محیطی

در این صفحه تعداد 326 مقاله تخصصی درباره پایداری زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پایداری زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Sustainable supply chain; Environmental sustainability; Closed loop supply chain; Social responsibility; Green supply chain management; Literature review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Life cycle assessment; Buffalo heifer; Mediterranean natural pasture; Environmental sustainability; Grazing; Livestock management;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Corporate greening; Environmental sustainability; Co-worker level; Mutual exchange; Fuzzy-set qualitative comparative analysis; Long mediation process analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Climate change mitigation; Environmental sustainability; Green supply chain management; Risk perception; Multinational corporation; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Water reuse approaches; Natural-based treatment; Removal efficiency; Treatment costs; Environmental sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Polyisocyanurate foam waste; Lightweight concrete block; Energy conservation; Environmental sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; CC; Combined cycle; CCS; Carbon capture and storage; CCUS; Carbon capture, utilization, and storage; CEPCI; Chemical Engineering Plant Cost Index; CPP; Clean Power Plan; CPS; Carbon Pollution Standards; CPS+R; Carbon Pollution Standards with CCS retrofit;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Nursing education; Nursing students; Teaching materials; e-Learning; Web-based learning; Environmental health; Environmental sustainability; Climate change;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Microwave (MW) heating; Environmental application; Environmental sustainability; Wastewater treatment; Waste detoxification; Sediment decontamination; Soil decontamination;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Soil conservation method based on determining the erosion threshold; Soil erosion; Visual indicators; Erodibility factors; Environmental sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Advanced Metering Infrastructure (AMI); Home Area Network (HAN); Information and Communication Technology (ICT); Smart grids; Exergy-based Life Cycle Assessment (E-LCA); Environmental sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Green logistics; Green supply chain management; Logistics performance; Environmental sustainability; CO2 emissions; Asian countries;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Environmental sustainability; Green supply chain management; Interorganizational systems; Standards consortia; Vertical information systems standards;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Green building technologies; Promotion strategies; Environmental sustainability; Construction market; Developing countries; Ghana;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Sustainability; Environmental sustainability; Accredited hospitals; Maturity level; Sustentabilidade; Sustentabilidade ambiental; Hospitais acreditados; Grau de maturidade; Sostenibilidad; Sostenibilidad ambiental; Hospitales acreditados; Nivel de madurez
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پایداری زیست محیطی; Environmental sustainability; Construal level theory; Small wins strategy; Environmental concern; Goal commitment; Organizational efficacy;