ایمونوتراپی epicutange

در این صفحه تعداد 16 مقاله تخصصی درباره ایمونوتراپی epicutange که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایمونوتراپی epicutange (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Murine Models of Food Allergy; Epictutaneous Sensitization; Spontaneous Sensitization; Humanized Model; FCERIA; IgE; Anaphylaxis; Allergen Sensitization; Allergen Challenge; EPIT; epicutaneous immunotherapy; FCER1A; high-affinity immunoglobulin epsilon re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Food allergy; Immunotherapy; Food immunotherapy; OIT; Oral immunotherapy; SLIT; Sublingual immunotherapy; EPIT; Epicutaneous immunotherapy; AE; Adverse event; AR; Allergic rhinitis; DBPC; Double-blinded placebo-controlled; DBPCFC; Double-blinded placebo-c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Allergy; Epicutaneous; Food; Immunotherapy; Sublingual; OIT; oral immunotherapy; SLIT; sublingual immunotherapy; EPIT; epicutaneous immunotherapy; SCIT; subcutaneous immunotherapy; CM; cow's milk; OFC; oral food challenge; FAHF; food allergy herbal formul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Food allergy; microbiome; sensitization; desensitization; immunotherapy; tolerance; regulatory T cells; basophils; mast cells; dendritic cells; APC; Antigen-presenting cell; DC; Dendritic cell; DNFB; 2,4-Dinitrofluorobenzene; EPIT; Epicutaneous immunothe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; AlOH; aluminum hydroxide; aP; acellular pertussis; AUC; area under the clearance curve; B. pertussis; Bordetella pertussis; CFU; colony-forming units; DTaP-IPV; diphtheria-tetanus-acellular pertussis and poliomyelitis; EDS; epicutaneous delivery system; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Food allergy; advocacy; school programs; immunotherapy; therapeutics; food allergy education; food allergy labeling; food safety; food allergy diagnostics; AAAAI; American Academy of Allergy, Asthma & Immunology; CARE; Clinical Care, Advocacy, Research, a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Food allergy; food hypersensitivity; oral tolerance; prevention; gastrointestinal food hypersensitivity; food allergens; anaphylaxis; AD; Atopic dermatitis; CoFAR; Consortium for Food Allergy Research; CRD; Component-resolved diagnostics; DC; Dendritic ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Peanut hypersensitivity; food allergy; immunotherapy; IgE; desensitization; epicutaneous; CoFAR; Consortium of Food Allergy Research; CPE; Crude peanut extract; DSMB; Data Safety Monitoring Board; EPIT; Epicutaneous immunotherapy; IQR; Interquartile range
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Allergie alimentaire; Immunothérapie orale; Voie subliguale; Voie épicutanée; Effets indésirables; Protocole personnalisé; Éducation thérapeutiqueFood allergy; Oral immunotherapy; Sublingual immunotherapy; Epicutaneous immunotherapy; Tolerance induction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایمونوتراپی epicutange; Epicutaneous allergen-specific immunotherapy; epicutaneous immunotherapy; patch immunizationAE, Adverse event; CPT, Conjunctival provocation test; EPIT, Epicutaneous allergen-specific immunotherapy; HEP, Histamine equivalent prick; SIT, Allergen-specific