آشنایی با موضوع

معادله حالت برای یک ماده خالص عبارت است از رابطه بین فشار، چگالی و دما آن ماده. بر حسب فاز ماده و گستره شرایطی که ماده تحت اثر آن است، یکی از چند معادله حالت قابل استفاده است. از طرف دیگر این معادله ها برای مایعات و جامدات چنان پیچیده هستند و گستره و کاربرد آن ها به قدری محدود است که عموما استفاده از جداول خواص ترمودینامیکی آسان تر است. برای گازها قانون گاز کامل، کاربرد نسبتا وسیعی دارد. در استخراج قانون گاز کامل از نظریه جنبشی از حجم مولکول های گاز و نیروهای بین مولکول ها صرفنظر می شود. این فرضیات برای گازهای واقعی حتی در فشارهای نسبتا زیاد تقریبا شبیه گازهای کامل رفتار می کنند. مشروط بر این که دما به اندازه کافی بالا باشد. با اندازه گیری سه کمیت حجم، فشار و دمای گاز داخل استوانه این سیستم توصیف شد؛ به این کمیت ها که به مشخصات کلی یا خواص بزرگ مقیاس سیستم مربوط می شود کمیت های ماکروسکوپیکی یا متغیرهای ترمودینامیکی می گویند. متغیرهای ترمودینامیکی از یکدیگر مستقل نیستند و با هم رابطه دارند مثلا اگر با ثابت نگه داشتن پیستون (حجم) گاز را تا دمای معینی گرم کنیم، فشار آن تغییر خواهد کرد. رابطه ی بین متغیرهای ترمودینامیکی معادله ی حالت نامیده می شود. معادله ی حالت یک سیستم در حالت کلی پیچیده است اما آزمایش نشان می دهد که هنگامی که گازها بسیار رقیق اند، معادله ی حالت آ ن ها ساده و مستقل از نوع گاز است؛ در این حالت گاز را گاز کامل می نامند. معادله حالت جدید دارای تعداد یکسانی پارامترهای قابل تنظیم همانند معادله حالت PC-SAFT می باشد. تعداد پارامترها برای سیالات غیر تجمعی دارای سه پارامتر تعداد قطعه، قطر مستقل از دمای قطعه و عمق چاه پتانسیل می باشد. در معادله حالت تصحیح شده، جمله ی اثر بر هم کنش قطعه ها (پراکندگی) نسبت به معادله اصلی PC-SAFT تصحیح شده است.
در این صفحه تعداد 2032 مقاله تخصصی درباره معادله حالت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله حالت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; Memory loss; Isospin-dependent quantum molecular dynamics (IQMD) model; Nuclear stopping; Density dependent symmetry energy; Equation of state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; Diesel fuel; Density; Vapor pressure; Heat capacity; Viscosity; Speed of sound; Equation of state; High pressure; High temperature; Thermal properties; Caloric properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; ACH; Advanced Combat Helmet; BFD; Back Face Deformation; BHBT; Behind Helmet Blunt Trauma; BPT; Brain Pressure Tolerance; BSF; Basilar Skull Fracture; CSDM; Cumulative Strain Damage Measure; CSF; Cerebrospinal Fluid; CT; Computed Tomography; DAI; Diffuse
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; SHS; superhydrophobic surface; LBM; lattice Boltzmann method; FFT; Fast Fourier Transformation; Sk; skewness; K; kurtosis; Rq; root mean square; EOS; equation of state; SS; silica sol; AFM; atomic force microscope; CA; contact angle; SA; sliding angle; ED
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; Absorption cycle; Ionic liquid; Mixing enthalpy; VLE; EOS; Activity coefficient model; Cycle d'absorption; Liquide ionique; Enthalpie de mélange; Équilibre liquide-vapeur; Équation d'état; Modèle de coefficient d'activité; C-C; Clausius-Cl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; AAD; absolute average deviation; GP; gross profit; AP; annual profit; GTL; gas to liquid; BEP; breakeven point; LPG; liquefied petroleum gas; BEPC; breakeven point capacity; NP; net profit; CCS; carbon capture and sequestration; PC; plant capacity; CI; ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; Anomalous thermodynamic properties; Lattice dynamics; Inelastic neutron scattering; Phonon; Phonon dispersion relation; Phonon density of states; Negative thermal expansion; Thermal expansion; Specific heat; Equation of state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; CBD; cannabidiol; Δ9-THC; Δ9-tetrahydrocannabinol; EOS; equation of state; PLOT-cryo; porous layered open tubular cryoadsorption; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; NBT; normal boiling temperature; FID; flame ionization detection; INChI; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله حالت ; ADE; Asphaltene depositional envelop; AOP; Asphaltene offset pressure; EOS; Equation of state; IMPESC; Implicit-pressure, explicit-saturations and explicit-compositions; VLE; Vapor/liquid equilibrium; VLLE; Vapor/liquid/liquid equilibrium; Asphaltene prec