پلی ساکارید خارج سلولی

در این صفحه تعداد 114 مقاله تخصصی درباره پلی ساکارید خارج سلولی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پلی ساکارید خارج سلولی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; CFU; colony forming units; EPS; extracellular polysaccharide; GIT; gastrointestinal tract; GM-CSF; granulocyte macrophage colony-stimulating factor; ETEC; enterotoxigenic E. coli; FOS; fructo-oligosaccharide; GOS; galacto-oligosaccharide; HSP; heat shock
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; aPDT; antimicrobial photodynamic therapy; BHI; brain-heart infusion; CFU; colony-forming units; CHX; chlorhexidine gluconate; CLSM; confocal laser scanning microscope; Con-A; concanavalin A-tetramethylrhodamine conjugate; EPS; extracellular polysaccharide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; Microbiome; asthma; environment; children; epidemiology; ALEX; Protection Against the Development of Atopy: Relevant Factors from Farming Environments; aOR; Adjusted odds ratio; EPS; Extracellular polysaccharide; PAMP; Pathogen-associated molecular patter
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; 25DKGA; 2,5-diketo-d-gluconic acid; 2KGA; 2-keto-d-gluconic acid; 4KAB; 4-keto-d-arabonate; 4KAR; 4-keto-d-arabinose; 4KRB; 4-keto-d-ribose; 4KRN; 4-keto-d-ribonate; 5KGA; 5-keto-d-gluconic acid; AAB; acetic acid bacteria; ADH; alcohol dehydrogenase; ALDH
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; EPS; exopolysaccharide; CDW; cell dry weight; RP-HPLC; reverse-phase high-performance liquid chromatography; UV-vis; ultraviolet-visible; Glc; glucose; Gal; galactose; GalA; galacturonic acid; GlcA; glucuronic acid; Man; mannose; Rha; rhamnose; PMP; 1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; 3-OH PAME; 3-hydroxypalmitic acid methyl ester; pNP; p-nitrophenyl acyl ester; AHL; N-acyl homoserine lactones; EPS; extracellular polysaccharide; LB; Luria-Bertani; CPG; casamino acid-peptone-glucose; TTC; triphenyltetrazolium chloride; GC; gas chromatog
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Pullulan (PubChem CID: 92024139); Pyridine (PubChem CID: 1049); d-Mannose (PubChem CID: 18950); Sodium chloride (PubChem CID:5234); Sodium sulfate (PubChem CID: 24436); Phenol (PubChem CID: 996); 1-Phenyl-3-methyl-5-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; ANOVA; analysis of variance; APX; ascorbate peroxidase; EPS; extracellular polysaccharides; GalNAc; N-acetylgalactosamine; GlcNAc; N-acetylglucosamine; H2O2; hydrogen peroxide; HPI; hours after pathogen inoculation; HS; highly susceptible; R; resistance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; Ara; arabinose; F6P; fructose-6-phosphate; FBP; fructose-1, 6-biphosphatase; FBPase; fructose-1, 6-biphosphate; Fru; fructose; Fuc; fucose; G1P; glucose-1-phosphate; G6P; glucose-6-phosphate; Gal; galactose; GDP-Fuc; GDP-fucose; GDP-Man; GDP-mannose; Glu;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; EPS; extracellular polysaccharide; CPS; capsular polysaccharide; LPS; lipopolysaccharides; CG; cyclic beta glucan; KPS; K-antigen polysaccharide; NP; neutral polysaccharide; Rhizobium spp.; Extracellular polysaccharide; Production; Composition; Succinogly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; Growth; Salinity; Haloarchaea; Metal tolerance; Resistance; EPS; Extracellular polysaccharide; SEM; scanning electron microscopy; EDX; energy dispersive X-ray spectroscopy; XRD; X ray diffraction; NTYE; NaCl Tryptone Yeast Extract; NGSM; NaCl Glucose Synt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; Biosurfactant; Rhamnolipid; Gene regulation; Pseudomonas aeruginosa; Quorum sensing; AHL; acyl homoserine lactones; EC; enzyme commission; EPS; extracellular polysaccharide; FASII; fatty acid synthase-II; HAA; 3-(3-hydroxyalkanoyloxy) alkanoic acid; HAQ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پلی ساکارید خارج سلولی; Hygiene hypothesis; allergy protection farm; effect; cord blood cytokine pattern; CB; Cord blood; EPS; Extracellular polysaccharide; GMR; Geometric mean ratio; PARSIFAL; Prevention of Allergy-Risk Factors for Sensitization in Children Related to Farming