نقطه اشتعال

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره نقطه اشتعال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI نقطه اشتعال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه اشتعال; AHP; Analytic hierarchy process; CAMD; Computer-aided molecular design; Fp; Flash point; GCM; Group contribution method; Hv; Heat of vaporisation; IAH; Penalty for acute health hazard; IEL; Penalty for exposure limit; IEX; Penalty for explosiveness; IFL;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه اشتعال; Multicomponent mixture; Flash point; Auto ignition temperature; Initial normal boiling point; Lower flammability limit; Le Chatelier; Group-contribution method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه اشتعال; AOCS; American Oil Chemists' Society; ASTM; American Society for Testing and Materials; AV; acid value; CEN; European Committee for Standardization; CFPP; cold filter plugging point; CME; canola oil methyl esters; CP; cloud point; FA; fatty acid; FAME;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه اشتعال; Flash point; Ester; Group contribution-based method; Multiple linear regression; Model validation; Quantitative structure–property relationship
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: نقطه اشتعال; Biodiesel; Blends; Brassica juncea; Diesel; Fatty acid methyl esters; Properties; AV; acid value; BJME; B. juncea oil methyl esters; BJO; B. juncea oil; CFPP; cold filter plugging point; CP; cloud point; DCN; derived cetane number; FA; fatty acid; FFA;