فلاوپروتئین

در این صفحه تعداد 99 مقاله تخصصی درباره فلاوپروتئین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلاوپروتئین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; Neurodegeneration; Flavoprotein; Protein-ligand interaction; Charge-transfer complex; AIFCT; AIF forms in CT complex with NAD+; AIFOX; AIF forms harboring oxidized FAD; CHCHD4; coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain-containing protein 4; CT; charge tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; CA; cholic acid; CDCA; chenodeoxycholic acid; BSH; bile salt hydrolase; BA7; bile acid 7α-dehydroxylation; DCA; deoxycholic acid; LCA; lithocholic acid; bai; bile acid-induced operon; BHI; brain heart infusion; IPTG; Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranosid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; MICAL; Flavoprotein; FAD-containing monooxygenase/oxidase; F-actin depolymerization; Semaphorin signaling; Cytoskeleton; ABS; actin binding site; CasL; Crk (p38)-associated substrate-related protein; CC; coiled-coils; CH; calponin homology; CRMP; collapsi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; BOG; n-octyl β-d-glucopyranoside; DCPIP; dichlorophenolindophenol; GSA; glutamic semialdehyde; MBP; maltose-binding protein; ProDH; proline dehydrogenase; P5C; Δ1-pyrroline-5-carboxylate; P5CDH; Δ1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase; Flavoprotein; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; MICAL1; Flavoprotein; FAD-containing monooxygenase/oxidase; F-actin depolymerization; Semaphorin signaling; Cytoskeleton; 2-ME; 2-mercaptoethanol; BrPAPS; 2-(5-bromo-2-pyridiylazo)-5-[N-n-propyl-N-(3-sulfopropyl)amino]phenol; CasL; Crk (p38)-associated su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; CPS; carbamoyl phosphate synthase; DAO; d-amino acid oxidase; DMGDH; dimethylglycine dehydrogenase; DMGO; dimethylglycine oxidase; FOXRED; FAD-dependent oxidoreductase; HADHA; hydroxyacyl dehydrogenase; MDH; malate dehydrogenase; MSOX; monomeric sarcosine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; ALS; amyotrophic lateral sclerosis; CBIO; 6-chloro-benzo(d)isoxazol-3-ol; CD; circular dichroism; CNS; central nervous system; CPZ; chlorpromazine; DAAO; d-amino acid oxidase (EC 1.4.3.3); EYFP; enhanced yellow fluorescent protein; hDAAO; human d-amino ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; BVMO, Baeyer–Villiger monooxygenase; CHMO, cyclohexanone monooxygenase; DTT, dithiothreitol; MD, molecular dynamics; PAMO, phenylacetone monooxygenaseBaeyer–Villiger monooxygenase; Computational design; Disulfide bonds; Thermostability; Flavoprotein; Enzy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; Fp; flavoprotein; SQR; succinate-ubiquinone reductase; SDHAF1; succinate-dehydrogenase assembly factor 1; SDHAF2; succinate-dehydrogenase assembly factor 2; SML; sucrose monolaurate; DCIP; 2,6-dichlorophenolindophenol; 3-NP; 3-nitropropionic acid; DTNB; 0
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; ETF; electron transfer flavoprotein; QO; ubiquinone oxidoreductase; FAD; flavin adenine dinucleotide; AMP; adenosine monophosphate; SOR; superoxide reductase; SOD; superoxide dismutase; HRP; horseradish peroxidase; MCAD; medium-chain acyl-CoA dehydrogenas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; Crystal structure; Flavoprotein; Homology; Hydrogen bond; Long chain hydroxy acid oxidase; InhibitorAGT, alanine–glyoxylate transaminase; CCPST, 4-carboxy-5-(4-chlorophenyl)sulfanyl-1, 2, 3-thiadiazole; CDST, 4-carboxy-5-dodecylsulfanyl-1,2,3-triazole; DC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; FAO; fatty acid β-oxidation; MADD; multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency; ETF:QO; electron transfer flavoprotein:ubiquinone oxidoreductase; ETF; electron transfer flavoprotein; CoA; coenzyme A; MCAD; medium chain acyl-CoA dehydrogenase; SCAD; short
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; BSA; bovine serum albumin; FAD; flavin adenine dinucleotide; FMN; flavin mononucleotide; BNAH; N-benzyl dihydonicotinamide; QR2; quinone reductase 2; ESI-MS; electrospray ionization-mass spectrometry; SEC-MALS; size exclusion chromatography-multi angle li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلاوپروتئین; AOT; bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate; AtGALDH; Arabidopsis thalianal-galactono-1,4-lactone dehydrogenase; CD; circular dichroism; DCPIP; 2,6-dichlorophenolindophenol; DTT; dithiothreitol. GSH, reduced glutathione; GSSG; oxidized glutathione; RM; Reverse m