دندانپزشکی قانونی

در این صفحه تعداد 162 مقاله تخصصی درباره دندانپزشکی قانونی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دندانپزشکی قانونی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانپزشکی قانونی; Forensic radiology; Post-mortem computed tomography; Disaster victim identification; Forensic odontology; Dental identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانپزشکی قانونی; Age estimation; Dental development; Post-mortem identification; Forensic odontology; Disaster victim identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانپزشکی قانونی; ADN - ante mortem; comparaison; conciliation; empreintes digitales; identification de victimes de catastrophe; odontologie médico-légale; post mortem; relevage; DNA; ante mortem; comparison; reconciliation; fingerprints; disaster victim identification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانپزشکی قانونی; Dental age estimation; Demirjian method; Willems method; Thailand; Forensic odontology; Forensic anthropology Population data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانپزشکی قانونی; Forensic science; Forensic age estimation; Forensic odontology; Third molar development; Age assessment; Demirjian's scale;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دندانپزشکی قانونی; Médecine légale; Odontologie médicolégale; Taphonomie; Transparence dentinaire; Modification post-mortem; Microscope électronique à balayage; Microanalyse phosphocalcique; Forensic medicine; Forensic odontology; Taphonomy; Dentine translucency; Post