آشنایی با موضوع

فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان جزء طبیعی جلبک دریایی قهوه ای، با فعالیت های ضدسرطانی علیه انواع سرطان های مختلف، با هدف قرار دادن مولکول های آپوپتوزیک کلیدی عمل می کند. فوکودین دارای اثرات مفید است و می تواند در مقابل سمیت مرتبط با عوامل شیمی درمانی و اشعه محافظت کند. بنابراین اثر سینرژیک فوکوئیدان فوکودین با عوامل ضدسرطان فعلی از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این صفحه تعداد 245 مقاله تخصصی درباره فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Fucoidan; Alginate; Polysaccharide sulfation; Polymer cross-linking; Amidation and amination; Graft copolymerization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Fucoidan; Depolymerization; Subcritical water treatment; Response surface methodology; Biological activities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Hemostasis; Fucoidan; Hemophilia; NMR; Structure; Screening; NASP; non-anticoagulant sulfated polysaccharide; TFPI; tissue factor pathway inhibitor; TF; tissue factor; s.c.; subcutaneous; p.o.; per os (oral); Mw; molecular weight; polyD; polydispersity; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Kelp polysaccharide; Purification; High-speed countercurrent chromatography; Fucoidan; Tyrosinase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Antioxidant; Attenuated total reflectance Fourier transform infra-red (ATR-FTIR); Fucoidan; Malaysian seaweeds; Sargassum binderi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Fucoidan; Antibacterial activity; Oral pathogen bacteria; Synergistic effect; Minimum inhibitory concentrations (MICs); Minimum bactericidal concentrations (MBCs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فوکودین یا ﻓﻮﻛﻮﺋﻴﺪان; Fucoidan; Lipopolysaccharide; Phagocytic capacity; Tumor necrosis factor-α; Peripheral blood mononuclear cells; Peripheral blood polymorphonuclear cells; Porcine;