وسیله نقلیه سوخت

در این صفحه تعداد 66 مقاله تخصصی درباره وسیله نقلیه سوخت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وسیله نقلیه سوخت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; bar; 1 atm of pressure = 14.7 psia (pressure unit); CAFCP; California Fuel Cell Partnership; CCS; carbon capture and sequestration; CH2; compressed hydrogen gas; CNG; compressed natural gas; FCV; fuel cell vehicle; FCB; fuel cell bus; gge; gallon gasoli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; BEV; Battery Electric Vehicle; PHEV; Plug-in Hybrid Electric Vehicle; PiEV; Plug-in Electric Vehicle - BEV and PHEV; FCV; Fuel Cell Vehicle; EV; Electric Vehicle - PiEV and FCV; HEV; Hybrid Electric Vehicle; ICEV; Internal Combustion Engine Vehicle; p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; AC; Alternating Current; BEV; Battery Electric Vehicle; BMS; Battery Management System; CO2; Carbon Dioxide; DC; Direct Current; DECC; Department of Energy and Climate Change; EPA; Environmental Protection Agency; EU; European Union; EV; Electric Vehicle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; Hydrogen fueling station; Accident analysis; Safety; Leakage; Fatigue; Joint; FCV; fuel cell vehicle; HIRD; hydrogen incident reporting database; HIAD; hydrogen incident and accident database;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; Hydrogen fueling station; Gasoline pool fire; Thermal radiation; Liquid hydrogen storage tank; Domino effect; Safety distance; FCV; fuel cell vehicle; HAZID; hazard identification study; CE; cold evaporator; FDMA; Japan Fire and Disaster Management Agency
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; AFV; alternative fuel vehicle; FCV; fuel cell vehicle; CNG; compressed natural gas; LPG; liquefied petroleum gas; SUV; sports utility vehicle; HEV; hybrid electric vehicle; Transitions; Hydrogen; Alternative vehicle; Scenario;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; Hydrogen sensing; Quartz oscillator; Influences of temperature and humidity; Outside use; Temperature calibration; Fuel cell vehicle; Hydrogen energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; BG; beta-glucosidase; BTW; biomass-to-wheel; CBH; cellobiohydrolase; CBP; cellobiose phosphorylase; DHA; docosahexaenoic acid; Endo; endoglucanase; EPA; eicosapentaenoic acid; FCV; fuel cell vehicle; G-1-P; glucose-1-phosphate; G-6-P; glucose-6-phosphate;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; Fuel cell vehicle; Light-duty vehicle; Long-term infrastructure planning; Energy and transportation; Plug-in hybrid electric vehicle; Carbon policies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وسیله نقلیه سوخت; Hydrogen economy; Fuel cell vehicle; Transportation; Electric grid; Uncertainty; Robust optimizationAFV, alternative-fuel vehicle; FCV, fuel cell vehicle; GV, gasoline vehicle; HHV, higher heating value; HOEP, hourly ontario energy price; HPP, hydrogen pr